Sivilombudsmannens logo

Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.

Den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) og FNs underkomite for forebygging av tortur (SPT) har også kommet med uttalelser i forbindelse med pandemien.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har et tilsynsansvar overfor FNs funksjonshemmedekonvensjon som også forbyr umenneskelig behandling. I tillegg gir FNs funksjonshemmedekonvensjon myndighetene spesielle plikter for å ivareta funksjonshemmedes situasjon i krisetider.

Sivilombudsmannen har tidligere gitt solid dokumentasjon av umenneskelig behandling på flere samfunnsområder. NFU samarbeider godt med Sivilombudsmannen. Vi håper at Sivilombudsmannen vil iverksette gransking av situasjonen for frihetsberøvede og isolerte mennesker med utviklingshemming og de kommunale myndighetene som er ansvarlig for den umenneskelige behandlingen av utviklingshemmede.

Jens Petter Gitlesen

28 mars 2020

  • 2020-10-23 Hei, jeg holdes i noe som kalles Neural Control av mennesker innenfor Politiet og da også Forsvaret.  Involverte parter er; - Forsvarets Spesialkommando / Lars Bråten - Telemark Bataljon / Silje Willassen - Etterretningsbataljonen / Tor Henrik Balk - Garnisonen i Sør-Varanger / Tom Larsen - Etterretningstjenesten / Rune Solberg - Oslo Politidistrikt / Vegar Martinsen - Troms Politidistrikt / Tore Seierstad - Finnmark Politidistrikt / Martine Orheim - US Intelligence / Marianne Myhre - PST / Randi Catherin Thyes Jeg trenger hjelp med å få kontaktet blant annet; * Amnesty International * Røde Kors * The International Criminal Court of Justice * Internasjonalt Politi (FBI, Interpol etc) Jeg har fått i meg noe som kalles Neural Lace (Nanoteknologi)  Jeg holdes i Neural Control / Neural Torture. Dette gjelder angrep på ytringsfrihet. Videresend denne meldingen.  Jeg er i livstruende fare.  Jeg kan ha blitt framet. Simon Ryeng Alnes  16109247573 Sendt fra min iPhone Simon Ryeng Alnes

Tips noen om siden