Lise Christoffersen

Mennesker med utviklingshemning skal også ha tilgang på koronasertifikat

Mange med utviklingshemning har ikke tilgang til eget koronasertifikat fordi de ikke får BankID. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) krever at det blir slutt på den diskriminerende praksisen.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) ber helse- og omsorgsministeren om å rydde opp og sikre at alle har tilgang til eget koronasertifikat. Hun tar saken opp i skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Spørsmål: Hvordan vil regjeringen sikre at alle får tilgang til sitt koronasertifikat, også de som ikke har tilgang til BankID?

Bakgrunn: BankID er en elektronisk identifikasjon som er utviklet og eies av bankene. Mange med utviklingshemning har ikke tilgang til BankID. Staten har tatt i bruk BankID også for tilgang til helsenorge.no, noe som forhindrer at de uten BankID får tilgang til sitt koronasertifikat. Norsk Forbund for Utviklingshemming (NFU) påpekte problemstillingene i sitt høringssvar til «Midlertidige endringer i smittevernloven (koronasertifikat)» den 11.05.2021.

Problemstillingen knyttet til manglende tilgang til BankID har vært kjent i mange år. Mange med utviklingshemning er utestengt fra netthandel, viktig digital kommunikasjon og informasjon fra det offentlige. Nå er heller ikke koronasertifikat tilgjengelig for mange med utviklingshemning.

NFU takker Lise Christoffersen for å bringe saken opp på den nasjonale politiske dagsorden og ser frem til svaret fra helse- og omsorgsministeren.

Jens Petter Gitlesen

14 juni 2021

Tips noen om siden