Mosjon og trening

Karde driver prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter. 

 

Informasjon til støtteapparatet, ikke minst om motivasjonsfaktorer, vil også inkluderes. Første versjon av nettressursen ferdigstilles høsten 2021. For ekstra motivasjon til fysisk aktivitet vil det legges ut informasjon om konkurranser med premiering. Nettstedet vil oppdateres kontinuerlig fram til prosjektslutt i slutten av juni 2022.

 

Midler til prosjektet kommer fra Stiftelsen Dam via det koronarelaterte "Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten". NFU er søkerorganisasjon og samarbeidspartner i prosjektet. 

Mosjon og trening, se https://www.karde.no/mosjon-og-trening

Hjemmetrening og videokontakt, sehttps://www.karde.no/hjemmetrening-og-videokontakt

Karde logo

Tips noen om siden