Bøker

NFU ber om tilpasningsmuligheter i læreplanene

Utdnningsdirektoratet har utarbeidet forslag til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. NFU er kritisk til forslaget.

Opplæringsloven gir rammer for opplæringen i form av rettigheter til eleven og plikter for skoleeier. Innholdet i opplæringen bestemmes gjennom læreplanene. Lærebøker og læremateriell utarbeides med hensyn til målsetningene i læreplanene.

Elever med utviklingshemning er opp gjennom tiden blitt ignorert i utarbeidelsen av læreplaner. Dette fører til at de fleste får fritak fra læreplanene. Dette betyr fritak fra karakterer, fritak fra prøver og tester, fritak fra lærebøker. I verstefall, fritak fra å lære.

Forslaget til nye læreplaner for studiespesialiserende utdanningsløp i den videregående skolen, følger denne tradisjonen. Få, om noen elever med utviklingshemning, kan følge forslaget til læreplaner.

Mange vil nok mene at studiespesialisering ikke er det mest relevante utdanningsløpet for elever med utviklingshemning. Alle vet at ingen med utviklingshemning begynner på universitets- eller høgsskolestudier. Men det viser seg imidlertid at studiespesialisering er det mest vanlige utdanningsløpet for elever med utviklingshemning. Dette kommer selvsagt ikke av hensynet til eleven, men av hensynet til skoleeier. Elever på studiespesialisering er billige. Det kreves verken maskiner eller dyrt utstyr. Skoledagen er en time kortere enn for de yrkesforberedende utdanningsløpene. Fylkeskommunen kan kvitte seg med elevene på studieforberedende en time før de andre elevene.

Når det først er slik at rundt 30 prosent av elever med utviklingshemning tas opp på studiespesialiserende, så bør Utdanningsdirektoratet sikre at læreplanene er relevante for alle elevene på utdanningsløpet.

Jens Petter Gitlesen

31 januar 2021

 • 2022-11-13 Hi, all I could say about Caldwells is that they are the best in the market with the high quality materials and cheap price. Go and check their https://caldwells.com/interior-doors/pre-finished now. seo
 • 2021-07-24 Prices offered by our website is cheap as compare to any other csgo account selling website
  gta 5 accounts
  valorant accounts
  csgo smurf accounts
  alomax
 • 2021-04-14 This is a nice article! I need to know exactly how awesome this data is in your post. It's really compelling, convincing. Your opinion is the same as my opinion on the subject. Thank you for sharing this article. minesweeper candymika

Tips noen om siden