App med opplæring i digital kompetanse

Karde og NFU utvikler en app med opplæring i digital kompetanse for mennesker med utviklingshemning. Nå trenger vi innspill fra pårørende.

Målet er at de skal mestre digitale verktøy og tjenester i hverdagen. Vi ønsker å kartlegge synspunkter/behov og få innspill fra pårørende, støttekontakter, avlastere med flere. 

Følg lenken under og bidra til utviklingen av en viktig app. Det tar omtrent 10 minutter.

https://no.surveymonkey.com/r/NF3SHMQ

Tusen takk for din tid!

Tips noen om siden