TERJE ALBREGTSEN OG MAGNHILD BERGHEIM

Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming

Uten hjemmel i lov, har Molde kommune kommune tatt seg tilrette og innført besøksforbud i alle leiligheter hvor det bor mennesker med utviklingshemming. Terje Albregtsen og Magnhild Bergheim reagerte sterk på myndighetsovergrepet og skrev brev til kommunen om ulovlighetene. Her følger korrespondansen.

Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming

I et rundskriv til verger og pårørende, fra 12. mars, har du lagt ned forbud mot besøk i bofellesskap. Dine ansatte i tjenesten har oppfatta dette til å gjelde uansett boform.

Dette forbudet finnes det ikke hjemmel for i noe lovverk. Ikke en gang smittevernloven hjemler besøksforbud i private hjem.

Noen tjenestemottakere bor i egen leilighet i bofelleskap, eller i samlokaliserte boliger. Andre bor i privat eller leid leilighet, eller i enebolig. Alt er uansett private hjem. Ingen av dem vi tenker på bor i institusjon.

Helsedirektoratet har regler om «Smittevern for pasienter og befolkning» (Kapittel 5), med et avsnitt som sier «Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans».

Her må du lese den fullstendige teksten, og merke deg at det er ikke alle som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester som er pasienter. Kommunen omtaler ellers mennesker med utviklingshemming som «brukere», og ikke som pasienter.

Helsedirektoratet har ei viktig presisering i avsnittet «Særlig om private hjem i omsorgsboliger mv», hvor det står: «Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er [å] anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.»

Det vil være til din ære, om du nå reviderer ditt rundskriv, og sender det på nytt til alle pårørende. Det skrivet du har sendt ut har skapt så mye frykt og uro hos mange pårørende, slik at det kan føre til unødvendige konflikter, som vil være til skade både for deg, ansatte, tjenestemottakere og pårørende.

Du må være klar over at ansvarsbevisste og omsorgsfulle pårørende fort kan se på dine mange ansatte som den største smitterisikoen, pga. deres sosiale og familiære omgang i fritida.

Vi er mange bekymra pårørende som frivillig har isolert oss fra hele utenomverden, for å beskytte oss selv og våre sårbare avkom. Vi venter på den dagen hvor du skal lempe på dine uberettiga og strenge restriksjoner.

 

TERJE ALBREGTSEN OG MAGNHILD BERGHEIM

 

Kopi til

  • Kommunedirektør Arne Sverre Dahl
  • Kommuneoverlege Cato Innerdal
  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  • Romsdals Budstikke

Svar fra kommunen

Svar fra Molde kommune

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2020

Tips noen om siden