Karin Andersen

Karin Andersen fikk NFUs ærespris

NFUs ærespris kan deles ut på vårt landsmøte. Det er ikke hvert landsmøte vi finner verdig kandidat til prisen. Denne gangen var saken opplagt. Karin Andersen har markert seg gjennom mange år og er en velfortjent mottaker av NFUs ærespris.

NFU er en politisk organisasjon. Vårt mål er et samfunn for alle. Et samfunn med likestilling, hvor alle er likeverdige, har de samme rettighetene og de samme mulighetene. Blant nasjonale politikere er det få som er mot vårt formål, men det er ikke så mange som følger opp.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er opplagt den som i størst grad har fremmet NFUs interesser. Nå sist med forslaget om å inkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i norsk lov. Allerede da jeg begynte som forbundsleder i 2009, var ikke Karin Andersen sen om å ta kontakt. Hun jobbet for NFUs interesser overfor sin egen rødgrønne regjering. Hun har jobbet for våre saker i opposisjon. Går en gjennom stortingets nettsider, så vil en finne at Karin Andersen er den stortingsrepresentanten som har fremmet flest saker og rettet flest spørsmål om uheldige sider ved politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Karin Andersen har alltid argumentert for betydningen av sosial trygghet, solidaritet, likestilling og antidiskriminering. Hun er blant de få som har tatt konsekvensen av sine holdninger og fulgt opp også overfor små grupper som de rundt 25.000 nordmenn som har en utviklingshemning.

NFU takker Karin Andersen for hennes mangeårige og iherdige innsats. Karin Andersen er en velfortjent mottaker av NFUs ærespris fra NFUs landsmøte i 2021.

Jens Petter Gitlesen

12 mars 2021

Tips noen om siden