Prosjekt om personlig hygiene

Nyhetsbrev 2/2018 fra prosjektet E-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning.

Prosjektets tema og målsetting

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner. I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon i form av en nettressurs til bruk ved opplæring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning. Det vil også bli utviklet samtale- og kursmateriell for støttepersoner. Prosjektet startet i januar 2018 og varer ut 2019.

To fokusgrupper med ungdommer og unge voksne

Et viktig prinsipp i prosjektet er å jobbe sammen med brukerne, ikke bare om eller for dem. I september arrangerte vi to fokusgrupper i Risør kommune: én "jentegruppe" og én "guttegruppe". På Linken arbeids- og aktivitetssenter møtte ivrige, interesserte og taleføre unge voksne med utviklingshemning opp i samtaler om personlig hygiene og innhold i den framtidige e-læringsapplikasjonen. Tilbakemeldingene var svært nyttige for videre utvikling av både innholdet

, det visuelle uttrykket og bruken av medier (tekst, bilder, tale, filmopptak). Brukermedvirkning fortsetter senere i år under utprøving av første versjon av e-læringsapplikasjonen:

Første utprøving er rett rundt hjørnet

Prosjektet er snart framme ved en stor milepæl, nemlig å teste ut en første "miniversjon" av e-læringsapplikasjonen. I slutten av november vil rundt 10 reelle brukere sammen med sine støttestøttepersoner prøve ut applikasjonen med seks utvalgte hygienetemaer:

hårvask tannpuss fotvaskHåndhygiene

Kroppsvask

Stell av hår

Stell av tenner

Rene klær

Spising og hygiene

Uttestingen vil også inneholde samtalemateriell til støttepersoner.


Resultatene fra uttestingen informerer utviklerne om hva som fungerer bra og hva som må endres til neste versjon som vil se dagens lys i 2019 med flere temaer om personlig hygiene. Brukermedvirkning i form av reell utprøving er et viktig redskap for å levere resultater som faller i smak hos brukerne og som oppleves som matnyttige.

E-læringsappen inneholder lettleste tekster (som brukeren også kan lytte til), bilder, filmer, quizer og enkle tegneseriestriper om personlig hygiene. Vanskelige ord blir forklart.

Støttemateriell hører til

Prosjektet skal ikke bare produsere e-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning. Vi skal også lage materiell for samtaler, aktivisering og oppfølging.

Materiellet skal egne seg for gruppesamtaler, personlig hygiene på kurs, møter og andre samlinger, og for individuelle samtaler for eksempel hos en helsesøster eller sammen med en støttekontakt eller tjenesteytere i et bofellesskap.

Støttemateriellet som er utarbeidet til brukerevaluering inneholder bildebaserte "plakater" om:

generelle grunner til å ha god personlig hygiene

situasjoner der god personlig hygiene er veldig viktig

eksempler på dårlig hygiene

situasjoner der en person tar hånd om sin personlige hygiene

produkter og utstyr som ofte brukes i forbindelse med forskjellige hygienesituasjoner

 

Samfunn for alle har publisert en artikkel om prosjektet

NFUs medlemsblad Samfunn for alle ved journalist Bitten Munthe-Kaas var på besøk hos prosjektet tidlig i september. Artikkelen har nå kommet ut i nummer 4/2018 og kan leses her, s. 24.

Tips noen om siden