Ragna Bosness Langlo

Bikko – Ragna Bosness Langlo

Bikko eller Ragna Bosness Langlo som var hennes egentlige navn, har forlatt oss.

Bikko var en NFUer av hjerte og i handling. På 1990-tallet var Bikko fylkesleder i NFU Hordaland fylkeslag. Hun bidro aktivt i NFUs internasjonale arbeid. Bikko var suveren til å utarbeide og holde kurs for mennesker med utviklingshemning. Hennes hjertesaker var uadskillelige fra NFUs prinsipper og mål. På det politiske feltet, engasjerte hun seg sterkt i skolepolitikk og verdien av en inkluderende skole. Inkludering var for Bikko mer enn politikk, hun gikk foran og viste vei. Hun bidro til en mer inkluderende praksis innad i NFU.

Bikko kunne stort sett alt, utenom å bidra til konflikt.

Nå går tankene til Gunnar og Bikkos barn.

Jens Petter Gitlesen

21 august 2021

Tips noen om siden