Foto: Anette Marcelle Hallquist/Ringerikes Blad

Jevnaker har et ledelsesproblem

Over flere år har forholdene blitt stadig dårligere forhold for utviklingshemmede på Jevnaker. Få ansatte, mye vikarbruk og få med vernepleierkompetanse, sier Arvid Drolsum i NFU Hadeland lokallag til avisen 

Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til utviklingshemmede i Jevnaker påviste fire lovbrudd:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De fagadministrative systemene er ufullstendige.

Avvik 2:

Kommunen sørger ikke for at ansatte i tilrettelagte tjenester har tilstrekkelig kompetanse til å kunne gjennomføre forsvarlig personlig assistanse og helsetjenester i hjemmet til personer med utviklingshemming.

Avvik 3:

Kommunen legger ikke til rette for nødvendige helsetjenester i hjemmet for personer med psykisk utviklingshemming.

Avvik 4:

Kommunen sikrer ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av tvang og makt.

Ikke overrasktet over resultatet av tilsynet

Arvid Drolsum i NFU Hadland lokallag er ikke overrasket over det nedslående tilsynet med Jevnakers tjenester til voksne utviklingshemmede. 

– Det er ledelsen som har sviktet her. Nå må enheten sette seg ned med denne rapporten og rette opp, sier Drolsum til Ringerikes Blad.

– Det mest alvorlige er at tilsynet avdekket svikt i kommunens styringssystem og oppfølging av tjenestene, mener Arvid Drolsum. 

Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming.

– Det tyder på at denne gruppa er nedprioritert. Også i Jevnaker, sier Drolsum til Ringerikes Blad.

 

Jens Petter Gitlesen

9 desember 2017
  • 2017-12-10 Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til utviklingshemmede i Jevnaker påviste fire lovbrudd. I de fleste tilfeller reagerer samfunnet med å straffe lovbryteren. Straffen skal få lovbryteren til å forstå at «forbrytelser lønner seg ikke», tenke over lovbruddet, og angre. Når forvaltningen i Norge bryter loven er det begrensede konsekvenser. Det holder at forvaltningen skriver brev til tilsynsmyndigheten og forsikrer om at praksisen er endret. Brytes loven om og om igjen må forvaltningen skrive nye brev hver gang loven brytes. Det er et tankekors at når det gjelder de økonomiske rammene, er det veldig streng og sterk styring, men når det gjelder de juridiske rettighetene, er det ikke den samme oppmerksomheten knyttet til oppfølging og styring. Lars Petter Endresen

Tips noen om siden