Partiet Sentrum

Hva mener Partiet Sentrum?

Partiet Sentrum er et nytt parti som ligger i sentrum av høyre/venstre aksen, der vi finner mellompartiene. Det er det partiet som ligger lengst til venstre av disse. Dette betyr at partiet er mer opptatt av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll enn høyresiden, men mindre opptatt av slike saker enn venstresiden.

nettsiden til Partiet Sentrum kan en lese at partiet bygger sin politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Partiet Sentrum vil:

 • Øke bostøtte, garantier og finansiering slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå.

 • Sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Partiet Sentrum vil:

 • sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

 • lovfestet rett til arbeid og arbeidsrettet aktivitet

 • styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeid

 • øke antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), fortrinnsvis i ordinær virksomhet

 • at kommuner og helsetjenesten skal ha et ansvar for å legge til rette for at arbeidssøkere med bistands- og tjenestebehov kan komme i jobb og få støtte til å stå i jobben

 • at lønnstilskudd til arbeidsgivere må opprettholdes og styrkes

 • sikre arbeidsplasser, arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud for alle

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Partiet Sentrum vil:

 • sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • sette av tilstrekkelige midler for at veikart til universelt utformede skoler blir innført innen 2030

 • sette av tilstrekkelige midler for at digitale læremidler skal være universelt utformet

 • at alle skal ha lik mulighet til å velge barnehage, skole og utdanning, det innebærer å bygge ned barrierer for mennesker med funksjonsnedsettelser

 • sikre kvalifiserte fagfolk til eleven under hele skoleløpet for de som trenger assistanse og/eller spesielt tilrettelagt undervisning, eksempelvis logopeder og audiopedag og

 • sikre og styrke Statped gjennom god organisering og finansiering

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Partiet Sentrum vil:

 • etablere en koordinator for sårbare barn og ungdom som har behov for tjenester og bistand fra flere instanser både innen utdanning og helse
 • styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler
 • CRPD-konvensjonen i norsk lov

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Partiet Sentrum vil:

 • sørge for at alle har rett til å delta på fritidsaktiviteter/idrett eller annet selv om man bor i kommunal bolig, dette inkluderer også retten til transport
 • sikre at barn og unge har rett til å bruke BPA både hjemme og på skolen
 • jobbe for en nasjonal ordning for TT-kort som er lik i hele landet

6.Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Partiet Sentrum vil styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler

7.FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

JA det var det aller første politiske vedtaket Partiet Sentrum gjorde.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Partiet Sentrum vil:

 • Sørge for retten til å velge egen bolig.
 • at bostøtte, garantier og finansiering økes slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå

--------------------

Jens Petter Gitlesen

27 august 2021

 • 2023-12-04 Thanks for sharing this information. I found this information very useful. That’s a good blog post. I will return to read more posts. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-11-30 Effectively write information. For anyone who uses it, it will be profitable, including myself. 먹튀신고Maintain good work. Of course, I will check more posts day after day. 먹튀신고
 • 2023-09-26 In construction management, the homeowner hires a construction management professional to handle the supervision of all phases of the construction of the home building. It starts with the drafting of the construction plans (and in some instances include the conceptualization process) and terminates upon the final completion and turnover of the project. Connections Nyt hassan
 • 2023-09-18 VBGT Insert http://various-styles.doorblog.jp/ carbide insert steel inserts cast iron inserts http://web5.blog.jp/ http://various-styles.blog.jp/ konrad carbide insert tungsten long inserts threading insert tungsten inserts http://wellwell.blog.jp/ carbide wear inserts http://good-deed.blog.jp/ special inserts tungsten carbide stock Anonymt
 • 2023-09-09 This is exactly what I was looking for, please post more posts on this topic moto x3m moto x3m
 • 2023-09-05 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. 플레이포커 머니상 ranggo
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-09-01 I have read your online log and it is very valuable to me. I would like to express my sincere gratitude to you. The content you shared is very good and useful, containing a lot of useful information. Please continue to update. thanks.먹튀신고 먹튀신고
 • 2023-08-31 Thanks for spreading this knowledge to us. I also write some words about "concave alloy wheels " must visit my page john smith
 • 2023-08-30 Dalam era di mana teknologi semakin canggih, solusi kreatif untuk mengembangkan saldo keuangan Anda juga semakin inovatif. Salah satunya adalah melalui 8ET Game Penghasil Saldo Dana – sebuah platform bisnis yang menawarkan peluang menarik untuk meningkatkan dana Anda. game8et
 • 2023-08-30 Similar to the “Burgundy” Air Jordan 5, these are likely to be available in men’s, grade school, preschool, and toddler sizing. Not as Reps Sneakers. Supreme has unveiled its latest Nike SB collaboration, featuring Rammellzee’s artwork. This release is part of Supreme’s Fall/Winter 2023 Collection Week 2. Reps Sneakers
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 435
 • 2023-07-26 Everyone ought to read what you've written because it contains a wealth of knowledge that can help them become more open-minded. I am extremely appreciative of that. foodle nyt
 • 2023-07-18 Thanks for the informative blog. Stopped by your blog helped me get what I was looking for. Now my task has become as easy as spanish dictionary. Bingo
 • 2023-06-30 Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. 백링크 rabia
 • 2023-06-18 Really waiting to get more tips for success Free SEO Tools San SEO Tools
 • 2023-05-22 tungsten long rods tungsten tig rods turning inserts tungsten long rods carbide rod canada parting tool inserts http://worthy.blog.jp/ tungsten honing konrad carbide rod special inserts Anonymt
 • 2023-05-22 tungsten carbide stock http://laborers.blog.jp/ tungsten carbide inserts http://allbest.blog.jp/ http://onlooker.livedoor.biz/ Anonymt
 • 2023-05-12 This information is just exciting and new. I've been trying to decide where to go to school, and this has helped me in one way fnaf theodoreevans
 • 2023-05-05 The website contains a lot of valuable information. help me a lot. If you have more time, please visit: daily wordle dordle
 • 2023-05-05 The website contains a lot of valuable information. help me a lot. If you have more time, please visit: daily wordle dordle
 • 2023-03-20 Chuẩn bị đúng cách là chìa khóa thành công trong sòng bạc trực tuyến Đối với những người không biết, các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả của các trò chơi sòng bạc trực tuyến FB9. Đi qua những thứ bên trong và bên ngoài trò chơi. Là một người chơi, bạn thực sự biết phần nào có thể ảnh hưởng đến kết quả đặt cược. Hệ thống cần kết quả hấp dẫn hơn, điều chỉnh trò chơi của bạn cho phù hợp. Nếu bạn chưa bao giờ chơi trò chơi trực tuyến trước đây, bạn nên tìm hiểu một số điều quan trọng từ bài viết này. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những gì cần chuẩn bị để bạn có thể cá cược trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả. Bạn chuẩn bị bao gồm nhu cầu xem các khía cạnh khác nhau của trò chơi từ đầu đến cuối khi sử dụng cá cược sòng bạc trực tuyến. đăng ký fb9songbac
 • 2023-03-01 I enjoyed reading the above article, really explain everything in detail, engaging and effective article to navigate the kids. flagle brain stimulating game, predicting the flags of countries is also a way to improve knowledge, with simple gameplay! james
 • 2023-02-23 A good post. Glad to see your latest posts in the future. wordle hint Gilbert
 • 2023-02-22 I am appreciative of your post. I have researched a few other things that are related! In contrast to the other pieces I've read, though, I came away from yours with a rather unique impression. I really appreciate posts like this one, and I hope you'll continue to write more like them to share with the community. papas-scooperia Melyna
 • 2023-02-22 It's fantastic in every way. I appreciate you offering such a well-written article. There is something that you could possibly be interested in hearing about. vampire survivors Eunice
 • 2022-12-04 great article! Best SEO TOOLKIT and technical SEO Tools Noman
 • 2022-11-08 It is difficult to say how much economic equalization is needed. We can definitely say that poverty needs to be eradicated, because when a person is hungry and without water, this is definitely bad. So far I'm playing Stumble Guys egayer
 • 2022-10-11 If you're feeling stressed out from work, have fun the slope game is the greatest roller control game I have to give. You'll be in a better frame of mind to carry on effectively expanding your business. To be able to attempt and do everything necessary to demonstrate your potential, you must have faith in yourself. sarahroxon
 • 2022-10-05 I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is a very nice one and gives in-depth information. thanks for this nice article. stumble guys Silajay
 • 2022-09-12 You and I both have the same issue. Visit the game among us to play some thrilling action games as you search for the solution. dordle miklas
 • 2022-08-21 There's this https://www.digitekprinting.com/direct-mail agency that prints out my engineering drawings back then. They produce fine quality output papers and ensure that all the sheets are kept in order. seo
 • 2022-08-02 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know casinosite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! casinosite
 • 2022-07-27 We are one of the spray foam insulation contractors that specialize in spray foam and spray polyurethane foam (SPF). Attics Insulation Kris
 • 2022-07-20 I want to tell you a surprise. fall guys is now entirely free to play if you previously wanted to play it but couldn't because it required a payment. Online gamers can now play the game Fall Guys for free. This game broke a record when millions of people downloaded it after it was released, and it can now be played online on computers but not yet on mobile devices. Philomena
 • 2022-06-27 love it what does angel number means jack
 • 2022-06-27 very nice storyviewer jack
 • 2022-06-27 great article :) insta stories online jack
 • 2022-05-05 Thank you for your post. I have read through several similar topics! However, your article gave me a very special impression, unlike other articles. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone! nytimes crossword anna
 • 2022-04-25 Airports Security Force (ASF Jobs 2022) Written Test Roll No. Slips Download. Get ASF Jobs 2022 ASF Jobs
 • 2022-03-28 Very good work. Thanks for sharing. news boy New boy
 • 2022-03-19 Civil society's report on Norway's compliance with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities shows serious violations and provides recommendations that are extremely relevant for people with developmental disabilities. seo tool checker Spin bot and check Article Rewriter Pro seo tool checker

Tips noen om siden