Støtte til vanlig arbeid

Karde har gjennom to år jobbet med prosjektet "Støtte til vanlig arbeid"  I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser.

Verktøykassen består av en nettressurs, i form av et e-læringssystem, for mennesker med utviklingshemning og en annen nettressurs for støtteapparatet. Nå er nettressursene ferdig.

Les mer om prosjektet her https://www.karde.no/vanligarbeid

Tips noen om siden