Moavegen bofellesskap

Vågåsaken – Kronerulling gir resultater

Bidrag strømmer inn for å dekke sakskostnadene og kostnader med en eventuell ankesak for de tre beboerne i Moavegen som Vågå kommune vil tvangsflytte.

Bidragene strømmer inn for å bistå de tre leietakerne i Moavegen bofellesskap i Vågå som kommunen vil flytte. Rundt 140.000 innsamlede kroner er allerede gått til dekning av kostnader med tingrettsbehandling og advokatutgifter til lagmannsrettsbehandlingen. Beboerne ble av lagmannsretten dømt til å betale rundt 440.000 kroner i sakskostnader til kommunen. I tillegg vil det påløpe kostnader med en eventuell anke til Høyesterett.

Både privatpersoner og NFU-lag har støttet opp om saken. Takk til alle bidragsytere og spesielt takk til NFU-lag som har bidratt. Lagene hvor vi til nå har bilag for innbetalenger er:

NFU Rogaland fylkeslag
NFU Hadeland lokallag
NFU Tønsberg og Færder
NFU Gjøvik Lokallag
NFU Molde og omegn
NFU Bømlo Lokal
NFU Stavanger Lokallag
NFU Vest-Agder Fylkeslag
NFU Trondheim lokallag
NFU Toten Lokallag
NFU Oslo Fylkeslag
NFU Ullensaker lokallag
NFU Etnedal/Sør Aurdal
NFU Trøndelag Fylkeslag
NFU Hedmark fylkeslag
NFU Kragerø lokallag
NFU Nordre Vestfold lokallag
NFU Lindås og Masfjorden lokallag
NFU Stord/Fitjar lokallag
NFU Vestfold og Telemark fylkeslag

Flere lag har varslet at de vil støtte saken.

Innsamlede midler på facebook, er nå 32.141 kroner.

Innsamlede midler til NFUs bankkonto: "Rettshjelp ankesak" 1506.09.27097 er nå 222.674,26 kroner.

Total har vi per 24.05.2019 254.815,26 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell ankesak. Vi regner mer at mer er under veis og at flere vil bidra etter hvert.


 

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

24 mai 2019

Tips noen om siden