Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Kritisk til tvangsvedtak

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ført tilsyn med tvangsvedtak i Hedmark. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til utviklingshemmede.

Lite kontroll med tvangsbruk. Manglende informasjon, medvirkning og selvbestemmelse overfor personer under tvangsregimer

NFU verdsetter at likestillings- og diskrimineringsombudet har satt tvangsvedtak på dagsorden og gjennomført tilsyn med tvangsvedtak hos tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Etter en gjennomgangen av 32 tvangsvedtak stiller ombudet seg kritisk til om Fylkesmannens i praksis utøver den tiltenkte overprøving av kommunens vedtak og gjennomføring av tvangsvedtakene. Ombudet mer enn antyder at mange av dem som gis tvangsvedtak, ikke får informasjon om vedtaket, ikke får sin rett til medvirkning og heller ikke får ivaretatt sin rett til selvbestemmelse. 

Kim Berge og Karl Erling Ellingsen ved NAKU, har tidligere påpekt tilsvarende forhold, basert på samtaler med personer under tvangsvedtak. Ombudets gjennomgang av tvangsvedtakene, har dokumentert situasjonen og utfordringene med rettsikkerheten.

Vurderingene i mange av sakene fremstår som standardiserte. Ombudet stiller spørsmål med om Fylkesmannen er i kontakt med dem vedtaket gjelder.

- Når dette ses i sammenheng med at Fylkesmannen de siste seks årene ikke har omgjort et eneste vedtak i overprøvingen sin, kan det stilles spørsmål ved om dagens overprøvingssystem er en reell kontroll – og om den gir tilstrekkelig rettsikkerhet for den enkelte, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Jens Petter Gitlesen

29 august 2019

Tips noen om siden