Vaksine

Vokt din plass i vaksinekøen

Det er slett ikke sikkert at de med antatt størst risiko for alvorlige utfall, blir de som blir vaksinert først. Det er mange ledd og mye som kan gå galt på veien fra Helsedirektoratet til den enkeltes vaksinasjon.

Statlige myndigheter har bestemt hvem som skal vaksineres og rekkefølgen i hvem som skal vaksineres. Innbyggerne er inndelt i ulike grupper etter antatt risiko. Først ut var de eldste sykehjemsbeboerne. Dette var en liten og oversiktlig gruppe. Nå er det dem med helsetilstander som medfører høy risiko for alvorlige utfall som står for tur. Dette gjelder:

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Det er fastlegene som skal rapportere om sine pasienter innen gruppen til kommunene. Fastlegen kan overse pasienter, journaler kan være mangelfulle og kommunikasjonen kan alltid skjære seg. Selv om fastlegen gir beskjed til kommunen, så trenger ikke denne bli lagt inn i kommunens systemer på riktig vis.

I tillegg er det stort rom for skjønn når det gjelder denne risikogruppen. Det er f.eks. et hav av diagnoser som kan medføre nedsatt hostekraft. Hvor mye hostekraften skal være redusert for å bli regnet som nedsatt, er heller ikke presisert. Mye hviler på fastlegens skjønnsutøvelse.

Stort sett vil nok de som skal vaksineres bli vaksinert, men hvis en ikke passer på selv, så er det ikke sikkert at andre passer på.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden