Illustrasjon av barn på SFO

Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling

Stavanger kommune krever ulovlig foreldrebetaling for etter skoletidsopphold for elever med utviklingshemning etter 7. klassetrinn. Kommunen har en diskriminerende foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med utviklingshemning fra 5. til 7. klassetrinn.

Kommunene er pålagt å ha et SFO-tilbud for elever fra 1. til 4. skoletrinn. For elever med nedsatt funksjonsevne, skal tilbudet vare til og med 7. klassetrinn. Tilsyn og praktisk bistand etter 7. klassetrinn er ikke et SFO-tilbud, men en tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Denne typen tjenester skal være gratis. Stavanger kommune krever ulovlig foreldrebetaling.

SFO-tilbudet for barn med funksjonsnedsettelser fra 5. til 7. trinn bør også være gratis. Foreldre flest slipper å betale. Barna deres slutter vanligvis på SFO når de går på 3. eller 4. trinn. Da greier ungene seg selv til foreldrene kommer hjem. Det er diskriminerende å kreve ekstrabetalt av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Stavangerpolitikere: Rydd opp i ulovligheten, trekk frem anstendigheten. Kutt foreldrebetaling på SFO etter 4. trinn!

 

Jens Petter Gitlesen

14 november 2017
  • 2017-11-21 Dette er bare trist 😢 Rydd opp! Solveig Totland
  • 2017-11-17 Kutt foreldrebetalingen etter 4.trinn, det er ikke lov å diskriminere! Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser trenger ikke ytterligere økonomiske belastninger i tillegg til økte omsorgsoppgaver sammenlignet med andre foreldre! Lisa Schønborg
  • 2017-11-16 Vi måtte betale for SFO- plass til vår sønn fra 1.-4. kl og fra 5.-7. kl i Stange kommune. Når han begynte på ungdomsskolen ble det gratis. Vi tok det opp med kommunen om det var riktig at vi skulle betale fra 5.-7. kl, men det ble bare avvist. Han går nå 1. år på vdg. Vi betalte også for full plass i barnehagen selvom han hadde 100% spes.ped. Det skulle vi visst heller ikke gjort. Men nå er det nok foreldet. Nytter ikke komme med krav om tilbakebetaling så lang tid etterpå. Han gikk i privat barnehage, men spes.ped’en fikk lønn fra enten stat el kommune. Bodil E. Kulstad
  • 2017-11-16 Har en sønn på Gosen. Slutt å ta betalt ! Synnøve Nevøy
  • 2017-11-15 Jeg betalte for SFO i alle år og i ungdomsskolen også. Enslig forsørger, Stavanger kommune. Det er først når de kommer i VGS det blir gratis her. Da går det under avlastning, SFA. Sånn mener jeg det er fremdeles. Og full barnehagebetaling selv om det var spespedtimer for det meste. Tørr ikke si hvem jeg er
  • 2017-11-15 Jeg ser ingen link som dokumenterer påstand om ulovlig foreldrebetaling. Steinar Wangen
  • 2017-11-14 Denne diskusjonen hadde vi i Asker i ca 1998. Da ble SFO for barn med spesielle behov gratis etter 4. Klasse. Anonymt

Tips noen om siden