Mor og barn

SFO bør være gratis etter 4. klasse

Stavanger kommune krever foreldrebetaling for barn med funksjonsnedsettelser gjennom hele skolegangen. Velferdsstatens prinsipp bygger på å kompensere for funksjonsnedsettelser. I Stavanger påføres foreldre til barn med spesielle behov kostnader som andre ikke påføres.

Gunn Kathrin Sjursæter er en av mødrene som har engasjert seg og som har sterke argumenter for å få slutt på foreldrebetalingen for SFO fra og med det året eleven begynner i 5. klasse. 

Det oppleves som svært urettferdig at foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må betale for tilsyn og pass av våre barn etter skoletid. Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser har en større omsorgsbyrde enn andre. Kommunen bør tenke seg om før de legger stein til byrden. Når elever flest går i tredje eller fjerde klasse, så slutter de på SFO og ivaretar seg selv til foreldrene kommer hjem fra jobb. Det føles litt som en straff når kommunen krever betalt for SFO etter 4. klassetrinn.

Gunn Kathrin Sjursæter er klar på at det å kreve ekstra betalt på grunn av barnets funksjonsnedsettelse er det mest alvorlige i saken, men hun mener også at saken har et kjønnspolitisk aspekt.

Vi kommer i en tvangssituasjon. I de fleste husholdningene er det slik at både mor og far må jobbe for å få privatøkonomien til å gå opp. Vi er nødt til å betale for våre barn med bistandsbehov, hvis ikke kan ikke både mor og far jobbe. Skal en av foreldrene måtte være hjemme, så vet vi at det stort sett blir mor. Saken har også kvinnepolitiske dimensjoner.

Den økonomiske siden av saken er også viktig for svært mange foreldre:

Egenbetalingen er 2855 kroner per måned. Beløpet er ikke spesielt stort, men vi skal huske på at familiene som må betale er småbarnsfamilier, ofte i etableringsfasen. Det er ikke alle som har høyt lønnede jobber sier fembarnsmoren Gunn Kathrin Sjursæter.

Det er ingen grunn til å tro at siste ord er sagt i denne saken.

Jens Petter Gitlesen

20 november 2017

Tips noen om siden