Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Atikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.

Boken gjennomgår ulike sider av inkluderingsproblematikken. Eksemplene er hentet fra et mangfold av barn som har det til felles at de alle har egenskaper som samfunnet ofte benytter som et argument for ikke å inkludere barna i barnehagen, på nærskolen og i fritidsaktiviteter.

Boken bygger på NFU og hadikapbevegelsens grunneleggende syn, nemlig skillet mellom funksjonshemning og funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen er en fysiologisk sak, men hvor hemmende en funskjonsnedsettelse er, kommer først og frems an på hvordan vi organiserer samfunnet vårt.

Boken er redigert av Herlaug Hjelmbrekke (pedagog og seniorrådgiver ), Signhild Skogdal (musikklærer, logoped og PhD Stipendiat i spesialpedagogikk) og Lise Lundh (sosialantropolog og mor til gutten i bokseringen).

Bidragsyterne er:   

 • Sunniva Ørstavik, likestillingsombud
 • Edvard Befring, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Geir Lippestad, advokat, styreleder for Agenda
 • John-­Ingvard Kristiansen, Cand.polit/pedagogikk, seniorrådgiver
 • Anne Grønnæss, lærer med tegnspråkkompetanse   
 • Siv Hege Nytrø, styrer i Tollmoen barnehage
 • Elin Skogdal  og EinarBerg-Olsen, musikkpedagoger ved Tromsø kulturskole
 • Lars Fr. H. Svendsen, forfatter og professor i filosofi, Universitetet i Bergen
 • Bjørg Vaagen Jakobsen, rektor
 • Marit Notvik Berg, kontaktlærer og spesialpedagog, Skatval skole
 • Thor Sandmel, filosof og matematiker, Universitetet i Oslo
 • Herlaug Hjelmbrekke, Cand.polit./pedagogikk
 • Signhild Skogdal,  PhD -­‐stip./spes.ped.
 • Lise Lundh, Cand.polit./sosialantropologi

Boken kan bestilles her.

En omtale av boken finner du her.

Jens Petter Gitlesen

22 april 2014

Tips noen om siden