Illustrasjonsfoto

Kutt i voksenopplæring?

Forslaget til statsbudsjett varsler store kutt i voksenopplæringen, en ordning som er svært mye brukt av mennesker med utviklingshemning. Kuttene vil også ramme NFU sin kurs- og opplæringsaktivitet.

NFU skrev brev til stortingsrepresentantene som skal behandle saken.

 

Konsekvensene av kutt i voksenopplæringsmidlene

Jeg er på Scandic Bergen Airport Hotell hvor Hordaland fylkeslag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har kultursamling med 160 deltakere. Konsekvensene av ett kutt i voksenopplæringsmidlene ser jeg nok på en langt mer personlig og konkret måte enn de som kom med forslaget i regjeringen.

Kultursamlingen er en krevende stormønstring av frivillighet. Det arrangeres kurs for utviklingshemmede i rock, dans, forming, idrett og data. 25 instruktører og 35 hjelpere deltar under arrangementet. Det kreves stort forarbeide. Bare det å sikre transport av deltakerne til arrangementet, er en formidabel oppgave. Offentlig støtte til finnes ikke til arrangementer av denne typen, med unntak av svært små summer fra voksenopplæringsmidlene. Vi arbeider overfor en målgruppe med lave inntekt. Utviklingshemmede er stort sett uformuende og lever et liv i kommunale bofellesskap med høye husleier. Ingen av deltakerne på kultursamlingen vil merke noe til regjeringens foreslåtte skattelette. Makter en å arrangere kultursamlingen til neste år, vil tilskuddet være redusert med ca. 20.000 kroner. Beløpet er ikke stort, men når det ikke finnes alternative finansieringskilder, er beløpet essensielt for Hordaland NFU. Tilsvarende er det i mange andre fylker.


Landsstyremedlem i NFU, Anne Jorunn Økland, er blant deltakerne. Til tross for 13 års skolegang, lærte Anne Jorunn verken å lese eller å skrive. Først da hun, i en alder av 34 år, ble valgt til studieleder i NFU Stord/Fitjar lokallag, gjorde hun et nytt forsøk på å lære seg det både grunnskolen og den videregående skolen burde ha lært henne. I dag skriver Anne Jorunn leserinnlegg i lokalpressen. Det kan hun takke voksenopplæringen på Stord for.


Beløpene som går til voksenopplæring er for små til å gi noen som helst effekter i modellene for nasjonaløkonomien. Men sjelden ser en så små beløp gjøre så store forskjeller for den enkelte. Vurdert ut i fra voksenopplæringens betydning, burde tilskuddene blitt økt betraktelig. Før Stortingspolitikerne bestemmer seg for eventuelt å støtte regjeringens forslag til kutt i voksenopplæringsmidlene, bør en tar seg tid til å se på konsekvensene for dem som rammes.


Med Hilsen


Jens Petter Gitlesen

Forbundsleder

26 oktober 2014

Tips noen om siden