Foto av Trine Skei Grande

Vi venter på Venstre

Regjeringen foreslår å finansiere tiltak overfor flykninger til Norge med dramatiske kutt i overføringene til bistandsarbeidet til norske organisasjoner. Utfallet av stortingsbehandlingen avhenger av standpunktet Venstre tar i saken.

Regjeringen foreslår en bevilgning til sivilt samfunn på 670 millioner kroner. Dette er 1,3 milliarder mindre enn overføringene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2015. En reduksjon på 66% vil gi dramatiske konsekvenser.

NFU driver bistandsarbeid overfor mennesker med utviklingshemning og deres pårørende i Nepal, Zanzibar, Malawi og Zambia. I tillegg støtter vi opp om arbeidet med å sikre driften av den overnasjonale organisasjonen Inclusion Africa. Budsjettet vårt er på ca. 7,5 millioner kroner. Blir budsjettforslaget vedtatt, kan vi forvente en bevilgning til bistandsarbeidet på ca. 2,5 millioner kroner for 2016.  De senere årene har bistandsarbeidet vært en stor økonomisk belastning og generert et økende underskudd i vår drift. For en organisasjon med et budsjett på ca. 12 millioner kroner, sier det seg selv at bistandsarbeidet ikke kan fortsette om budsjettforslaget blir en realitet.

Når regjeringen går til stortinget med et forslag, så er forslaget ferdigforhandlet mellom Høyre og Frp. Opposisjonspartiene tar avstand fra regjeringens dramatiske kuttforslag. KrF er bistandspartiet over alle andre og kan umulig støtte kuttforslagene.

Regjeringens største innsparing er å ta fra verdens fattige og mennesker på flukt. Dette gjør at forhandlingene om statsbudsjettet kommer til å bli meget krevende, sier Knut Arild Hareide.

Skal regjeringen få flertall for sitt forslag, er den avhengig av støtte fra Venstre. Til nå har Trine Skei Grande vært taus om saken. Innen kort tid må hun på banen og fortelle om det er greit at kostnadene med syriske flykninger skal belastes mennesker med utviklingshemning i verdens fattigste land.

Jens Petter Gitlesen

31 oktober 2015

 • 2021-11-02 Great blog !! You should start many more. I love all the info provided. I will stay tuned.

  Website

  jhanna
 • 2021-11-02 For the last couple of years, I have been writing so many articles online and if you want to grow please check out my history homework answers today so that you can make the smart decision online, I wish you all the very best, keep sharing such amazing work with us. Ronaldo
 • 2021-10-28 Great blog !! You should start many more. I love all the info provided. I will stay tuned.

  steel pergola

  janna12
 • 2021-10-02 This is something special for us because we have been trying hard to provide you instant information, do you know what to do next because writing on carbolex.com will support you very much. If you have any information you can let us know about it. We wish you all the best and hope you will consider the kind services. James Anderson
 • 2021-09-18 This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! places to eat near me muneer
 • 2021-09-03 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. Medical Face Mask asdas
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 iC5MVZ http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2015-10-31 Man venter strengt talt på begge partier for muntlige utsagn har ingen betydning. Steinar Wangen

Tips noen om siden