Oppslag i Adresseavisa

Oppslag i Adresseavisa

Refser Trondheim kommune

De kan trenge hjelp til å kle på seg, lage mat, ta bussen og gå på kino. Men mennesker med utviklingshemming får ikke de tjenestene de skal ha, skriver Adresseavisa.

Helsetilsynet har avdekket alvorlige avvik fra lovverket i kommunene Trondheim, Midtre Gauldal og Orkdal, skriver Adresseavisa.

- Dette handler om mennesker som er avhengig av andre for å få utført det som gir påfyll i livet. Når de ikke får den hjelpen blir livet fattigere og kjedeligere. Livskvaliteten forringes. For noen vil det at man har lite aktivitet i hverdagen gjøre at det blir mer uro og utagerende adferd, sier Jan Vaage, fylkeslege i Sør-Trøndelag til Adresseavisa.

Ingen av kommunene gir forsvarlige tjenester i form av personlig assistanse. Bemanningen er marginal, og personellmangel fører til at aktiviteter ikke blir gjennomført. Blant annet har personellmangel ført til at brukere får mat bragt på døra istedenfor at vedkommende får hjelp til å lage middag selv.

I Trondheim har fylkeslegen påpekt at grunnbemanningen i flere av boligene er lav, særlig i helgene. Lav bemanning og stram økonomi gir liten hensikt i å fremme bevhov for ytterligere tjenester, og det fremkommer liten grad av individuelle vurderinger av den enkeltes behov.

Det blir også påpekt at det er fare for at behovet for tjenester og aktiviteter ikke blir rapportert, fordi det ikke blir registrert som avvik om noen ikke får en tur ut slik de har rett på.

- Det som er spesielt bekymringsverdig er at dette er en brukergruppe som ikke har så lett for å sette ord på behov og formulere ønsker og klager. Derfor er det ekstra viktig at kommunene legger til rette for gode og forsvarlige tjenester, og at politikere og administrasjon har et ekstra fokus på disse tjenestene, sier Vaage til Adresseavisa.

Jens Petter Gitlesen

30 januar 2017

Tips noen om siden