Fylkesfordeling av andlen personer med tvangsvedtak

Tvangslovgivning ute av kontroll

Andelen vedtak om tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i Hedmark 627% av tilsvarende andel i Finnmark.