Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Målstyring uten mål

Skolesektoren er gjennomsyret av målstyring. Elever med utviklingshemning inngår ikke i styringsparametrene. En skal være mer enn flink for å drive målstyring uten mål.

Den statlige styringen med skolene er tilsynelatende blitt mindre. Kommunene har fått enorme spillerom. Det er lenge siden statens utdanningskontor i fylkene ble nedlagt. De statlige organene for skoleutvikling har forsvunnet. Fylkesmannen driver riktig nok lovtilsyn, men det er juss og ikke pedagogikk. Utdanningsdirektoratet er også blitt juristtungt. I tillegg driver de med statistikkinnsamling og statistikk produksjon.

Skolen er den sektoren som i størst grad er underlagt målstyring, et system som kritikerne ofte kaller for New Public Management. Fra tester, prøver og annen statistikkinnsamling, dannes et bilde over situasjonen i skolen. Fokus har først og fremst vært kunnskap, frafall og mobbing. Felles for disse styringsparametrene, er at elever med utviklingshemning systematisk er utelatt.

Elever med utviklingshemning har fritak fra fagplanene og deltar verken på tester elle prøver. Fritak fra fagplanene medfører at de ikke får karakterer og blir verken regnet som frafall eller ferdig utdannede. Fritak fra fagplanen betyr også fritak fra lærebøker.

I 2002 kom opplæringsloven kapittel 9a, – om elevenes skolemiljø. Skolen fikk nye krav og spesielt tiltak knyttet til kartlegging, forebygging og hindring av mobbing, ble prioritert. Felles for disse satsningene var at de ikke omfattet elever med utviklingshemning.

Det å systematisk utelate en elevgruppe fra tiltak er diskriminerende. Det å systematisk utelate en elevgruppe fra styringsparametrene i et målstyringssytem er verre.

Det er ikke lett å  være kunnskapsminister. Oppgaven overfor mennesker med utviklingshemning er umulig å løse innenfor dagens styringssystemer. Utenom kunnskapsdepartementet, vet både lek og lærd vet at en ikke kan ikke drive målstyring uten mål.


Jens Petter Gitlesen

4 mars 2016

  • 2021-11-02 We like your work and will support you a lot if you need some assistance, go through my network and follow the same, check out business law research paper topics today and share your reviews with us, that will be great if you want to make some changing you can learn a lot. Kishor
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 Oj8u2R http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2017-07-13 INSTEAD OF GETTING A LOAN,, I GOT SOMETHING NEW Get $5,500 USD every day, for six months! See how it works Do you know you can hack into any ATM machine with a hacked Atm card?? Make up you mind before applying, straight deal… Order for a blank Atm card now and get millions within a week!: contact us via email address:: onlineatmhacker@gmail.com We have specially programmed ATM cards that can be use to hack ATM machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack services, we are here for you anytime any day. Here is our price lists for the ATM CARDS: Cards that withdraw $5,500 per day costs $150 USD Cards that withdraw $10,000 per day costs $255 USD Cards that withdraw $35,000 per day costs $550 USD Cards that withdraw $50,000 per day costs $2670 USD Cards that withdraw $100,000 per day costs $4600 USD make up your mind before applying, straight deal!!! The price include shipping fees and charges, order now: contact us via email address:: onlineatmhacker@gmail.com yahoomail: onlineatmhacker@yahoo.com cellphone: +13869516900 James
  • 2016-03-05 Rådet for mennesker med nedsatt funksjon i Vestfold skal i møte i april ta opp IOP plan og mål. Synnøve Hansen

Tips noen om siden