Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvorfor jeg heier på Høie

Helse-  og omsorgsminister Bent Høie er ingen førstereisgutt. Han har lang fartstid som opposisjonspolitiker på helse- og omsorgsfeltet. Det mest oppsiktsvekkende med Bent Høie, er at han fortsetter sin linje fra Stortinget og styrker situasjonen til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Bent Høie hadde ikke vært helse- og omsorgsminister mange dagene før det ble klart at regjeringen ville rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

NFU var med på Helsedirektoratets utarbeidelse av rundskrivet om BPA. Vi fryktet spesielt at myndighetene skulle gjøre unntak fra regelverket for personer som bodde i bofellesskap. Rundskrivet som kom fra Helse- og omsorgsdepartementet overgikk imidlertid våre forventninger.

NFU har arbeidet for å få en gjennomgang av dagens lovverk og praksis knyttet til tvang om makt overfor mennesker med utviklingshemning. I januar hadde vi et møte med helse- og omsorgsministeren hvor vi la fem begrunnelsen for vår bekymring. Helse- og omsorgsminister Bent Høie lyttet og jeg hadde et inntrykk av at han forsto alvoret i situasjonen. Til mine nærmeste, sa jeg i etterkant av møtet at vi kanskje kunne forvente oss noen utspill fra helse- og omsorgsministeren når det nærmet seg jul. Vi vet jo at statskværna maler sakte.

Stor var overraskelsen da Bent Høie allerede i forrige uke bekjentgjorde at han ville nedsette et utvalg for å gjennomgå tvangslovverkene med sikte på å foreslå et nytt lovverk på feltet. Så raskt er det ytterst sjelden at statlige myndigheter evner å handle.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vist at han forstår vår sak og vår situasjon. Blir fortsettelsen like god som starten, er det mye som tyder på at mennesker med utviklingshemning går bedre tider i møte!

Jens Petter Gitlesen

18 april 2016

Tips noen om siden