Venstreleder Trine Skei Grande

Venstre på ville veier!

Venstrepolitiker Sanna Sarromaa ble provosert av Filip som gikk på nærskolen. Hun får støtte av Trine Skei Grande og andre partitopper.

Venstrepolitikeren Sanna Sarromaa tar ingen selvkritikk, men inntar offerrollen. Venstre slår ring om Sanna Sarromaa. Ringlederen er Trine Skei Grande.

Kan hende partileder Grande bør tenke seg om en gang til. Den svake parten er Filip og alle andre som må forsvare sin rett til samfunnsdeltakelse. Sanna Sarromaa har for lengst inntatt rollen som ugjennomtenkt hardtslående.

Trine Skei Grande og andre venstrepolitikeres forsøk på å støtte deres frittalende politiske stjerneskudd, fører partiet over i posisjonen som FrP forlot i 2006. Forskjellen er at verken Anders Anundsen eller Trond Birkedal rammet enkeltpersoner.

Mange har etterlyst inkluderingsdebatten. Debatten har pågått i mange tiår, men den har dessverre ikke nådd Venstre. Uansett bør ikke inkluderingsdebatten etableres på Sanna Sarromaas lettvinte forsøk på å banne i kirken.

Kjernen i inkluderingsdebatten er menneskerettslig og burde ha passet godt for et sosialliberale parti som Venstre:  Menneskers medfødte verdighet og likhet, det å fremme og oppmuntre respekt de grunnleggende friheter for alle uten hensyn til rase, kjønn, språk, religion og funksjonsevne. Mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete. En skal motvirke forskjellsbehandling. Også mennesker med funksjonsnedsettelser skal beskyttes mot enhver form for diskriminering.

UNICEF påpeker at Inkluderende opplæring handler om mye mer enn læringsutbytte. Det innebærer et skifte i underliggende verdier og overbevisninger som Venstre ikke har begynt på.

Mange vil hevde at politikerene har en oppdragende funksjon. I dette lyset er det positivt at Sanna Sarromaa trekker seg fra politikken, men trist at Trine Skei Grande ikke forstår alvoret.

Jens Petter Gitlesen

14 juni 2015
  • 2015-07-12 Som mor til ein autist , ser eg i dag den store verdien det var for han å høyra til i nærskulen og miljøet rundt skulen. Han haustar stor nytte og glede av å kjenna seg heime og å vera trygg på omgivelsane, Det er det Venstre og Trine Skei Grande ikkje ser. Erna Tveitnes
  • 2015-06-15 Er det slik at inkluderingsdebatten ikke har nådd venstre dersom det er rom for andre posisjoner i partiet enn det NFU og Gitlesen forfekter? En debatt som kommer med en fasit er vel ingen debatt? Kjernen i inkluderingsdebatten kan gi grunnlag for et mangfold av syn på hva rett praksis må bli. Mye kan sies om Sarromaasaken. Mye burde blitt gjort annerledes. En enkeltsak skal ikke lyssette politikk på denne måten. Sarromaa opptrådte uklokt og fortjener kritikk for det. Det er legitimt å argumentere mot hennes synspunkter. Å hevde det er positivt at politikere med synspunkter man finner kontroversielle trekker seg er svært spesielt. At noen finner det legitimt å trakassere politikere med hatmeldinger er forkastelig Bjarne Kjeldsen
  • 2015-06-15 Her set Jens Petter Gitlesen skapet på plass. Ufatteleg at Skei Grande er så på sida av det som både er ideologisk og verdimessig riktig og i tillegg gir den beste skulegangen for både elevar med særskilte behov og resten av den mangslungne elevgruppa. Kjellbjørg Lunde
  • 2015-06-14 Slettet anonymt innlegg Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden