Foto av Bente Stein Mathisen

Høyre har stor tro på kommunene

Høyre avviser SVs påstander om løftebrudd i politikken overfor mennesker med utviklingshemming, skriver Stavanger Aftenblad.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hevdet i Aftenbladet onsdag at Høyre bryter valgkampløfter, i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Frihet og likeverd». I dagens utgave av Aftenbladet, benekter saksordfører Bente Stein Mathisen (H) at Høyre bryter løfter.

Saksordføreren er opptatt av reformens intensjoner og mål skal gjelde.

- Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv. De skal være en del av samfunnet sammen med alle andre, og ha de samme valgmulighetene som andre. De skal ikke diskrimineres, sier saksordføreren til Aftenbladets papirutgave.

Matisen har tro på at kommunene i samarbeid med brukerne og pårørende finner frem til egnede boligformer og boligstørrelser som sikrer de utviklingshemmede gode bovilkår, i tråd med målene og intensjonene i ansvarsreformen. På dette punktet vil nok erfaringene være delte i vår medlemsmasse.

Høyres medlemmer i arbeids- og sosialkomitéen har ikke konkludert om de vil gå for ett offentlig utvalg eller ikke. Bente Stein Mathisen lurer på om det er nødvendig. Hun er opptatt av å sikre gode livsvilkår for de utviklingshemmede og at det må settes i gang tiltak så raskt som mulig på de områdene hvor målene i ansvarsreformen ikke er nådd.

Les mer i Aftenbladets nettutgave

Jens Petter Gitlesen

6 februar 2014
  • 2014-02-09 Hvem skal sette i gang tiltak så raskt som mulig? Så lenge det ikke finnes et lovverk som sier noe om føringer og intensjoner for Ansvarsreformen,gir kommunen blaffen. Forrige regjering med Lysbakken i front laget hefte om diskriminering, departementet hadde konferanser osv. Mye var også skrevet i pressen, bla. at de kommunene som ikke fulgte reformens intensjoner, lovet han å bruke "hardere lut" mot. Her i Bamble har vi ikke merket noe til det, hvorfor ikke? Hvorfor bruke ressurser på konferanser, informasjon og ikke gjennomførbare trusler??? Håper inderlig at nåværende regjering ser disse våre medmennesker med andre øyne og får gjennomført dette slik at verdigheten som menneske er lik for alle. Det er veldig trist at dette er et tema i 2014........ Bjørg T. Lønnberg
  • 2014-02-06 Bente Stein Mathisen foreskriver mer av den medisin som ikke virker og overlater til kommunene å tolke lovverket som de vil. Innbyggere med utviklingshemning har ikke noe valg og må ta til takke med det tilbud kommunen tilbyr eller fortsette å bo hjemme hos sine gamle og utslitte foreldre. Kommunen kan tilby bolig i svære omsorgskomplekser med institusjonslignende drift. Tilsvarende er det med skole. Foreldre får ikke reelle og likeverdige skoletilbud til sine barn ved nærskolen og tvinges til å velge segregerte tilbud. Dette gjelder selvsagt barn med utviklingshemning og ikke de elevene som ikke har behov for spesialundervisning. Det føres ikke reelle forhandlinger. Mathisen må sette seg inn i hva som er praksis og se dette opp mot de målsettinger og rettigheter som er gitt i nasjonal lovgivning og av internasjonale konvensjoner. Hun må også sette seg inn i hva Høyre sa om ny utredning da partiet var i opposisjon. Nå er partiet i posisjon og kan gjøre hva det lovet. Hvorfor slet partiet for å komme til makten. Er det ikke for å gjennomføre egen politikk? Alf Anvedsen

Tips noen om siden