Fylkesfordeling av andlen personer med tvangsvedtak

Tvangslovgivning ute av kontroll

Andelen vedtak om tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i Hedmark 627% av tilsvarende andel i Finnmark.

I følge tilsynsmelding for 2014 fra Helsetilsynet, var det i Hedmark 104 personer med vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.

I følge regjeringens Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015, var det 896 personer med utviklingshemning over 16 år i Hedmark. Ser en bort i fra et vansligvis svært lavt antall barn som har tvangsvedtak, så har 11,16% av mennesker med utviklingshemning i Hedmark vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgslovens kapittel 9. 

I Finnmark var det i 2014 6 personer med tilsvarende vedtak om tvang og makt. Antallet personer med utviklingshemning over 16 år, er i Finnmark 324. 1,85% av voksne med utviklingshemning har altså vedtak om tvang og makt i Finnmark.

For landet totalt sett, er det 7,14% som har vedtak om tvang og makt.

 

Tabell: Fordeling av antall tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 og antallet personer med utviklingshemning som er fylt 16 år (Kilde: Helsetilsynets tilsynsmelding 2014 og regjeringens Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015)

Fylke Antall tvangsvedtak Antall personer med utviklingshemning over 16 år Prosentandel med tvangsvedtak
Finnmark 6 324 1,85%
Østfold 29 1063 2,73%
Sogn og Fjordane 17 496 3,43%
Nord-Trøndelag 30 680 4,41%
Aust-Agder 21 449 4,68%
Telemark 36 683 5,27%
Nordland 67 1148 5,84%
Vestfold 55 907 6,06%
Møre og Romsdal 64 1004 6,37%
Troms 44 680 6,47%
Oppland 58 867 6,69%
Sør-Trøndelag 67 996 6,73%
Vest-Agder 51 739 6,90%
Oslo og Akershus 221 2949 7,49%
Rogaland 130 1371 9,48%
Buskerud 94 925 10,16%
Hordaland 195 1887 10,33%
Hedmark 104 896 11,61%
Totalt 1289 18064 7,14%

 

Hva variasjonen mellom fylkene skyldes, forteller tallene ikke noe om. Tilfeldige variasjoner knyttet til innbyggerne med utviklingshemning i de aktuelle fylkene kan utelukkes. En nærliggende forklaring er forskjeller mellom fylkene når det gjelder kultur, lovforståelse ol. hos fylkesmannen og/eller spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale omsorgstjenesten. En annen forklaring kan være fylkesvise forskjeller i tjenestetilbudet.

Basert på enkeltsaker som NFU er kjent med, synes Hedmark å praktisere en vid forståelse av «... at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade ...», ett av vilkårene for å fatte tvangsvedtak. Av årsaker som en kan lese ut av tabellen, har vi liten erfaring med tvangsvedtak fra Finnmark. Imidlertid er det et lite mindretall av de 104 tvangsvedtakene i Hedmark som NFU er kjent med.

Om det er Hedmark som har alt for mange tvangsvedtak eller om det er Finnmark som har alt for få vedtak, er det ingen som vet. Ingen vet heller hvor stor andel av mennesker med utviklingshemning som bør ha et tvangsvedtak. Men helt sikkert kan en si at dersom tjenestetilbudet, kompetansen, etikken og lovforståelsen er omtrentlig likt fordelt over landet, ville en ikke registrert en slik ekstrem variasjon i andelen tvangsvedtak som vi vitterlig registrerer.


Jens Petter Gitlesen

23 november 2015

 • 2022-06-21 Trenger du et nødlån for å betale ned gjelden eller et egenkapitallån for å forbedre virksomheten din? Har du blitt avvist av banker og andre finansbyråer? Trenger du en lånekonsolidering eller et boliglån? Se ikke lenger, for vi er her for å legge alle dine økonomiske problemer bak oss. Kontakt oss på e-post: {larrybright424@gmail.com Vi tilbyr lån til interesserte parter til en rimelig rente på 2 %. Rekkevidden er fra 5 000,00 euro til 100 000 000,00 euro. Mary
 • 2022-06-14 FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 6%+2% Buying Price: 38%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. NAME :Jason Edward EMAIL :financialagentltd@gmail.com SKYPE :financialagentltd@gmail.com Jason
 • 2022-06-14 Jeg heter Ingrid, jeg vil gjerne dele et bemerkelsesverdig vitnesbyrd om hvordan jeg fikk 200.000 Euro, LÅN gjennom ELENA NINO kredittinvestering og alle slags. hvis du er interessert i et lån kontakt på e-post: elenanino0007@gmail.com Ingrid
 • 2022-05-18 One of the oldest healing practices is massage. Massage was used to treat many ailments by ancient peoples such as the Ancient Greeks and Egyptians, Chinese, and Chinese. Visit nude massage near me nude massage near me
 • 2022-05-14 Trenger du et personlig eller bedriftslån uten stress og rask godkjenning? Ta i så fall kontakt med oss, vi tilbyr nå lån til 3% husleie. Våre lån er sikret. For mer informasjon og søknader, vennligst kontakt oss via e-post: cm2752176@gmail.com Collins Mark
 • 2022-05-13 The more you know about the different areas within hyderabad the more you'll be amazed by the beauty of the nation. The girls are always available at your need. All you have to do is to contact the company and enjoy an unforgettable night with the adorable, beautiful blonde. Visit call girls in Hyderabad call girls in Hyderabad
 • 2022-05-05 Skin well being requires sustenance sometimes. Standard spa treatment prompts the shining and sound skin. That is most likely the motivation behind why body spa is so well known among ladies. Visit Body to Body spa near me Body to Body spa near me
 • 2022-05-04 Spa69 is top most Body To Body Massage service provider which is kept privacy of customer in a good manner to give best top most types massages by expert therapists. Visit Body to body spa near me Body to body spa near me
 • 2022-05-03 It's obviously true that back rubs are reviving and discharge the poisons in the body. Yet, not just this back rubs additionally discharge endorphins in your cerebrum that you cheerful and make it simpler for you talk and cooperate with your accomplice. Since a back rub is additionally extremely cozy it fabricates a passionate associate between the accomplices getting the back rub. Visit massage centre near me massage centre near me
 • 2022-04-25 Leder du efter et lån af penge til realisering af dit projekt. Du er blevet afvist af dine banker. Har du brug for et lån til at afvikle din gæld, betale dine regninger eller oprette et projekt? Dit økonomiske drama er forbi, jeg er hr. Robert aktionær og finansiel operatør. Min udlånskapacitet er fra 2000 til 1 mio. med en fornuftig rente på 2%, meget simple forhold og ingen problemer. Jeg laver også investeringer af alle slags. I partnerskab med banker i hele Den Europæiske Union leveres vores kredittilbud af banken for at sikre transaktionen til enhver. Hvis du er interesseret, kontakt E-mail: investorloanoffer@gmail.com Eller via WhatsApp: +2347081888794 Rogers Ken Loans
 • 2022-04-22 Hei herr/fru Vi tilbyr lån fra: 10 000 til 9 500 000 € med en rente på 2%. Du vet at det er forbudt å låne penger. Du må få et lån, ta hensyn til områdene der vi kan. Å hjelpe deg: * Økonomisk * Bedriftslån * Boliglån * Investeringslån * Billån * Gjeldskonsolidering * Kredittgrense * Andre boliglån * Tilbakekjøp av kreditt * Personlige lån *Studielån Du ser etter et prosjekt og trenger finansiering, du trenger penger til å betale regningene dine, penger til å investere i virksomheten. kontakt oss på e-post [ georgewilliamsloanfirm333@gmail.com ] LOAN OFFER
 • 2022-04-22 Hei herr/fru Vi tilbyr lån fra: 10 000 til 9 500 000 € med en rente på 2%. Du vet at det er forbudt å låne penger. Du må få et lån, ta hensyn til områdene der vi kan. Å hjelpe deg: * Økonomisk * Bedriftslån * Boliglån * Investeringslån * Billån * Gjeldskonsolidering * Kredittgrense * Andre b