Like rettigheter - like muligheter

Om funksjonshemmedes rett til å lære. Konferanse på Litteraturhuset 8.mai (Kjelleren).

57 millioner barn står utenfor skolen. Den største gruppen er funksjonshemmede
barn. Nå er det på tide å gjøre noe.

-Min lillesøster Tamayani sørget for at jeg fikk utdanning. Hun bar meg på ryggen hver dag til skolen, sier Rachel Kachaje, minister for funksjonshemmede og eldre i Malawi. Landet er et av svært få land med egen statsråd for sikring av funksjonshemmedes rettigheter.

Rachel Kachaje er en av foredragsholderne på konferansen, og vil være tilgjengelig for intervjuer fra tirsdag 6. mai.

Sannsynligheten for at barn med funksjonsnedsettelser står utenfor skolen er større enn for noen annen gruppe av barn.

I noen land har er risikoen for å stå utenfor skolen dobbelt så stor for funksjonshemmede. De som klarer å komme seg inn på skolen kan ofte møte svært dårlig kvalitet på undervisningen, gjerne i segregerte skoler. Dette fører til at de dropper tidlig ut av skolen, at de blir ytterligere isolert og ekskludert fra samfunnet.

 Hva må til for å endre på denne utviklingen? Hvilke utfordringer står vi overfor?

- Historien om funksjonshemmede har vært preget  av isolasjon og ekskludering, sier Roy McKonkey, professor ved Ulster University.  Han mener at skoler som inkluderer alle barn i sitt nærmiljø er den eneste farbare veien for at funksjonshemmede barn i fattige land skal få gå på skole. Han har gitt ut boken  Inclusive Education in Low-income Countries, sammen med Lillian Maiaga og Hellen Nyezwa.  Boken beskriver en helt unik tilnærming som er blitt utviklet og testet i tre land: Lesotho, Zanzibar og Tanzania. – Veldig kort fortalt dreier det seg om å motivere skoler, bevisstgjøre foreldre til funksjonshemmede barn, mobilisere lokalsamfunn og trene fagfolk, sier Professor McKonkey.

Hans syn deles av flere.  Det er først og fremst holdningsendring på et bredt felt som må til. Så enkelt og så vanskelig.  - Inkludering kommer ikke til skje av seg selv, teknisk rådgivning og utstyr er ikke nok, sier Susie Miles, University of Manchester.

Kom og hør innledere med lang erfaringsbakgrunn fra den internasjonale utdanningsarenaen.

Statssekretær Hans Brattskar åpner konferansen. Paneldiskusjon med:

Sylvi Graham (H), Gry Larsen(Ap), Bård Vegar Solhjell (SV), Ivar Stokkereit (UNICEF) og representant fra NORAD

Global Campaign for Education er verdens største nettverk av frivillige organisasjoner som jobber for å fremme utdanning verden over. Konferansen er en del av Global Campaign for Educations kampanjeuke på utdanning for funksjonshemmede 4.-9.mai 2014.

Følgende organisasjoner er tilsluttet Global Campaign for Education Norge: Atlas-alliansen, Flyktningehjelpen, Hei Verden, Plan, Redd Barna, SAIH, Skolenes Landsforbund, SOS-Barnebyer, UNESCO-kommisjonen, UNICEF, Utdanningsforbundet og Hei Verden

Tilgjengelige tider for foredragsholderne:

Rachel Kachaje, minister for funksjonshemmede og eldre, Malawi:  6.-11.mai

Emmanuel Akampurira (27 år gammel, frivillig i ugandiske NUDIPU):7-10.mai

Susie Miles, University of Manchester: 7. – 9.mai

Roy McConkey: 8.-9.mai.

Kriti Sharma (Human Rights Watch): 7 -9.mai.

For spørsmål, kontakt

Morten Eriksen, Daglig leder Atlas-alliansen, mob.: 90162604      

Bergdis Jóelsdóttir, Prosjektleder Inkludering Atlas-alliansen, mob: 90776232

Anne Nyeggen, Kommunikasjonssjef Atlas-alliansen, mob: 92447059

Tips noen om siden