Foto av Husabøryggen bofellesskap

Unødvendig sløsing ved bygging av bofellesskap

Kommunale bofellesskap er både en dyr og dårlig løsning, hevder Arnt Stensland som både er byggningsingeniør og tillitsvalgt i NFU.

Unødvendig resurssløsing ved bygging av bofellesskap

Av Arnt O. Stensland, bygningsingeniør

Om ikke lenge skal Stavanger kommune ta i bruk et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Revheim. Bofellesskapet har 16 leiligheter på ca. 55 kvm. hver. I tillegg inneholder bygget personalrom og fellesrom for beboerne. Prisen for bofellesskapet er kr. 72.5 mill. hvilket gir en pris på kr. 4,5 mill. pr. leilighet inkl. fellesarealer. Fordeler en denne kostnaden på antall kvadratmeter i en leilighet blir kvadratmeterprisen på svimlende kr. 81 800.

 

På Hundvåg er det nylig bygget et annet bofellesskap med 24 leiligheter for psykisk syke og utviklingshemmede. Leilighetenes størrelse er ca. 55 kvm. og prisen er 4.2 mill. pr. leilighet inkl fellesarealer. Dette gir igjen en pris på ca. kr.76 000 pr. kvm boareal inkl. fellesarealer

På selvbyggerfeltet Søra Bråde som kun ligger 50 m. fra bofellesskapet Søra Bråde har kommunen nettopp overlevert 96 selvbyggerboliger til en kostnad på kr. 2,5 mill. inkludert kr.150 000 i egeninnsats pr. bolig. Med et boareal på 140 kvm gir dette en pris på ca. kr. 18 000 pr. kvadratmeter inkludert ca. 200 kvm tomt ferdig opparbeidet.

 

I Møldalhagen bygges det i disse dager l34 leiligheter for salg på det frie marked. Prisen for en leilighet i 1. etasje på ca.60 kvm. er annonsert til kr. 2.6 mill inkl. fellesareal. Dette er markedspris hvor det også ligger inne en kalkulert fortjeneste til utbygger.

 

Hvorfor bygger så Stavanger kommune leiligheter til slike svimlende summer for mennesker med utviklingshemming som i det vesentligste etterspør helt ordinære boliger? Er noe av grunnen det store tilskudd staten gir for å bygge disse boligene? Når staten gir inntil 55 % av byggekostnadene er det liten motivasjon til å redusere disse. Derfor bygges disse bofellesskapene med tekniske løsninger som både er kompliserte og svært kostbare.

 

I et forsøk på å dekke mest mulig av bofellesskapenes ekstrakostnader krever kommunen høyere husleie av de utviklingshemmede enn av andre kommunale leietakere. Mens husleien for kommunens leietakere vanligvis er kr. 6 750 for en 2-roms leilighet må utviklingshemmede i bofellesskapet betale kr. 9 750 for tilsvarende leilighet.

 

Stavange kommune må bygge boliger til utviklingshemmede som er mest mulig lik boligene til alle andre som bygger. Bofellesskapene som nå bygges er meningsløst dyre og synes mer designet for positiv omtale i faglige tidsskrifter enn for å dekke leieboernes behov.

 

Mange utviklingshemmede ønsker å eie sine egne boliger. Økonomisk er dette fullt mulig og leien trenger ikke å bli høyere enn leien som Stavanger krever for sine leiligheter.

 

Ønsker kommunen å justere sin boligpolitikk for utviklingshemmede så er Norsk Forbund for Utviklingshemmede en svært god samarbeidspartner. I dette forbundet finnes mye god ekspertise på flere fagområder som kommunen kan nytte seg av dersom det er ønskelig.

 

Hadde Stavanger kommune bygget nøkterne selveierboliger for utviklingshemmede tilsvarende selvbyggerboligene på Søra Bråde kunne kommunen spart nærmere 173 millioner kroner på de to bofellesskapene Søra Bråde og Hundvåg.

 

Er økonomien i vår styrtrike oljekommunen virkelig slik at 173 millioner kroner ikke betyr noe fra eller til?

 

(Innlegget var på trykk i Stavanger Aftenblad den 03.04.2014)

3 april 2014
  • 2014-04-03 Det er boligmangel og derfor blir det dyrt. Steinar Wangen

Tips noen om siden