Illustrasjonsfoto av et barn

Demenspolitikk for barn

Få er kjent med politikken overfor mennesker med utviklingshemning, da er det kanskje ikke så rart at den betraktes som en del av demenspolitikken.

Stortingsmelding 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening» tok for seg fremtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Omsorgsplan 2015 var en delplan av meldingen og Demensplan 2015 var en delplan av Omsorgsplan 2015. Det å bedre tilbudet og å øke kapasiteten i demensomsorgen er en nødvendighet, spesielt når vi vet at eldrebølgen kommer.

Demensplan 2015 bygger sikkert på høy kompetanse på demens, men det at planen omfatter mennesker med utviklingshemning, var det trolig ingen på Stortinget som var klar over. Verken meldingen eller innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen viser tegn til en slik bevissthet. Jeg må være forsiktig med å kritisere Stortinget for manglende oversikt. NFU var heller ikke klar over problemet og deltok heller ikke på høringer i forbindelse med meldingen.

Ibsen har etterhvert fått godt dokumenasjon for påstanden: «Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest».

Jens Petter Gitlesen

19 januar 2014

Tips noen om siden