Foto av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Foto: Tomas Moss

Høies sjakktrekk

Det kom mange reaksjoner på oppnevningen av Kristin Halvorsen som leder av Bioteknologinemnda. Hadde valget vært i strid med Bent Høie sine interesser, ville nemnda fått en annen leder.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde nok makt til å utnevne hvem han måtte ønske som leder av bioteknologinemnda. Han kunne fylt nemnda med meningsfeller fra Høyre, men det ville svekket nemndas uavhengige posisjon. Rådene fra nemnda, ville ikke skilt seg nevneverdig fra signalene i partiet.

I spørsmål om fosterdiagnostikk og selektiv abort, deles Høyre sine standpunkt av et mindretall i Stortinget. Forrige Høyrelandsmøte avdekte også at partiet heller ikke er absolutt samlet internt i disse sakene. Kun KrF kan betraktes som helt trygt forankret i spørsmålet om fosterdiagnostikk og selektiv abort.

Tidligere SV-leder og nyutnevnt leder av bioteknologinemnda, Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen og Bent Høie har vært politiske motstandere på svært mange felt. Men politikk er like lite endimensjonalt som alt annet i vår verden. I spørsmålet om fosterdiagnostikk og selektiv abort, er det all grunn til å tro at de politiske motstanderne står svært nær hverandre. Skriftlig dokumentasjon på forholdet finner en i grunnlaget for den brede alliansen, – Abort – en debatt for 90-årene av Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Kristin Aase.

Det Bent Høie trenger, er et bredest mulig politisk fundament i bioteknologispørsmålene. I denne bestrebelsen vil Kristin Halvorsen være et langt bedre bidrag enn en klone av Bent Høie fra Høyres rekker.

Jens Petter Gitlesen

21 desember 2013

Tips noen om siden