Illustrasjon

Innelåst i to timer

En kvinne i ett av Bergens bofellesskap var innelåst i flere timer. Kari Elster Moen, leder av NFU Bergen lokallag ser hendelsen i sammenheng med nedbemanningen i omsorgssektoren, skriver bt.no.

Fylkesmannen ble varslet om uforsvarlige forhold i Nedre Nattland bofellesskap i november, blant annet ble det varslet om bemanningsreduksjon, «totalt fravær» av kompetansehevende tiltak, «mange ufaglærte vikarer» og «svært høyt sykefravær» samt at beboere låses inne i flere timer, uten mulighet for å komme i kontakt med de ansatte, skriver bt.no.

Foreldrene Håkon og Kristine Bech-Sørensen har en datter som bor i bofellesskapet.

– Vi er blitt fortalt at hun banket på døren i to timer uten at noen av de ansatte svarte, sier Håkon og Kristine Bech-Sørensen til bt.no.

Bergen kommune skulle spare flere titalls millioner kroner på det nye turnusprosjektet.

– Folk merker godt at bemanningen er dårligere. Vi har fått en del henvendelser og avholdt møter med foreldre i forskjellige bofellesskap, sier Kari Elster Moen, leder av NFU Bergen lokallag.

 

Jens Petter Gitlesen

 

12 januar 2018

Tips noen om siden