Stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H)

Stiller spørsmål med tjenestetilbudet i Trondheim

– Tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i Trondheim kommune avdekte forhold som står i alvorlig strid med omsorgstjenestenes formål, nasjonale politiske målsetninger og våre internasjonale forpliktelser. Blant annet Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har over flere år tatt opp forholdene i Trondheim, uten at det synes å ha blitt noen bedring. Hva kan regjeringen gjøre for å sikre rettighetene til mennesker med utviklingshemming, er spørsmålet stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H) stiller helse- og omsorgsministeren.

Stortingsrepresentanten viser både til NFUs mangeårige arbeid for å bedre forholdene i Trondheim kommune og tilsynsrapporten med kommunen som dokumenterer ulovlige forhold.

NFU takker stortingsrepresentant Frank J. Jenssen for å sette fokus på saken og ser med spenning fram til statsråd Høies svar.


Jens Petter Gitlesen

2 februar 2017

Tips noen om siden