Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og landsstyremedlem Anne Jorunn Økland

Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og landsstyremedlem Anne Jorunn Økland (til høyre)

Viktigheten av å ha støttekontakt.

Betydningen av støttekontakt ble poengtert av landsstyremedlem Anne Jorunn Økland i bladet Sunnhordland.

Viktigheten av å ha støttekontakt.

av Anne Jorunn Økland

Jeg har som mange andre en del tanker omkring støttekontakt og dens arbeidsoppgaver, det gjelder for egen nyttiggjøring og andre som trenger denne funksjonen i sitt daglige liv. Det være seg alle ulike plikter og gjøremål en har som deltaker i vårt samfunn. Like mye også for å finne frem til alt det som tilbys hver enkelt gjennom opplevelse og deltaking.

En kan til og starte med se litt på omfanget av behovet for de ulike oppgaver som hele tiden er der og som mange i min og lignende situasjoner trenger hjelp til:

 • Sosialisere seg inn i samfunnet ved at personen kommer seg ut, i nærmiljøet, naturen og treffe andre mennesker
 • Noen å snakke med
 • Starte med fysisk aktivitet
 • Noen å planlegge sammen med
 • Støtte til gjennomføring av kortere og lengre reiser – det være seg en biltur, helgeutflukt, ferie med mer
 • Daglige gjøremål som å handle, post- og bankbesøk, frisør, og ikke minst treffe folk hvor de er
 • Delta på ulike arrangement som møter, konserter, kino og kafe med mer
 • Ekstra støtte til bruk av tekniske hjelpemidler som mobiltelefon, pc, og annet teknisk utstyr en har i hjemmet
 • Hjelp til å forstå teksten en leser, det være seg aviser, tidsskrifter, bruksanvisninger
 • Styrke språket en har
 • Lese og forstå rutehefter
 • Lette tilkomst/adgang ved å være støttende, informerende, og behjelpelig til det som måtte være
 • Generell støtte

Støttekontakter har en stor og viktig funksjon for alle, den må tilpasses og gjennomføres etter den enkeltes behov, noe som er en stor utfordring. Akkurat nå er vel behovet for denne funksjonen større enn tilbudet som eksisterer. Noen årsaker jeg ser på som veldig viktig for disse arbeidsoppgavene er:

 • Det er ikke alle som kommer seg ut alene. Det skyldes mange ulike årsaker, det være seg fysiske eller psykiske begrensninger
 • De færreste er med i større venneflokker/grupper som kan bidra med å gjøre hverdagen innholdsrik
 • Styrke den enkeltes ferdigheter og ikke minst hode eksisterende ved like, et eksempel på dette er språk.
 • Øke den enkeltes selvfølelse Hjelpe en til å få frem hva som er av betydning for den enkelte mottaker av denne funksjonen

Viktig er det at tildelt støttekontakt blir gitt etter behov til enhver tid og ulike sammenhenger/perioder. Dette fordi behov endres av ulike årsaker.

Faste støttekontakter skaper trygghet gjennom rutine, interesse, respekt og toleranse for hverandre. Tildeling av denne tjenesten bør utføres slik at kjemien mellom mottaker og støtte fungerer så optimalt som mulig. Dette ved at nødvendig forhåndsinformasjon er nøye sett gjennom.

Funksjonen, støttekontakt må gjøres mer attraktiv på en slik måte at den får samme status på lik linje med andre ansettelser. Ledsagerbevis og parkeringskort er for mange nødvendig og må være lett tilgjengelige.

For mange som har behov for denne tjenesten er følelse av ensomhet, frykt, usikkerhet og dårlig selvbilde en stor belasting. Alt dette kan overvinnes og reduseres. Her er støttekontakten en viktig brikke som kan hjelpe til med å skifte miljø og gjøre motstand til samarbeid. En støttekontakt kan også være til stor hjelp om en som funksjonshemmet vil ut i eller får tilbud om arbeid.

(Innlegget var på trykk i bladet Sunnhordland den 9. september 2013. Gjengitt etter avtale med forfatter)

Jens Petter Gitlesen

23 september 2013

Tips noen om siden