Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Når ingen støtte blir til full støtte

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson gir sin fulle støtte til Malin, Daniel og Kim Robin på Erlandsens Conditori. En støtte som gis i form av ansvarsfraskrivelse.

Det er mange som i likhet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson gir grunderne bak Erlandsens Conditori full støtte. Aksjonssiden har 3594 tilhengere. I likhet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, verdsetter folk at også personer med utviklingshemning kan gå nye veier og skape sin egen arbeidsplass. Forskjellen mellom folk flest og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, er at arbeidsministeren sitter både med ansvaret og hele virkemiddelapparatet i arbeidsmarkedspolitikken. Når arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ikke tar sitt ansvar, så er det en underlig form for støtte.

Mennesker med utviklingshemning har vært glemt i arbeidsmarkedspolitikken. Til tross for reformdokumentenes vakre politiske målsetninger om å bygge opp tilbudet av arbeidsplasser etter hvert (se st.meld. 47 (1989-90), side 51), har en opplevd det motsatte.

I følge forskerne Sylvia Söderström og Jan Tøssebro, er f.eks. andelen personer med utviklingshemning innen "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA), blitt redusert fra 31% til 13% siden 2001 (se rapporten "Innfridde mål eller brutte visjoner?", tabell 5.1, side 24). Arbeid utenom VTA, er det knapt noen med utviklingshemning som tar del i.

Tidligere leder for stortingets arbeids- og sosialkomite, Robert Eriksson, var en ivrig i å foreslå forbedringer i utviklingshemmedes livsvilkår. Det er skuffende at han nå spille ballen over til Halden kommunes omsorgsektor. Arbeids- og sosialministeren har selv besøkt Erlandsens Conditori og sett at det er snakk om en arbeidsplasser og ikke omsorgsvirksomhet.

Til Halden Arbeiderblad sier arbeids- og sosialminsteren fram at regjeringen har økt bevilgningene til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med 300 millioner kroner for 2015. BPA er en omsorgstjeneste som kommunene har vært pliktig til å ha siden år 2000. Lovverket for omsorgstjenestene forvaltes av helse- og omsorgsminister Bent Høie. Mener arbeids- og sosialministeren at grunderne på Erlandsens Conditori gjør en jobb, så bør han arbeide for å iverksette tiltak for å sikre dette arbeidet. Arbeidsmarkedstiltakene styres av arbeids- og sosialministeren. Budsjettet for 2015 er på snaut 8 milliarder kroner. Er budsjettet for lite, så bør arbeids- og sosialministeren jobbe for å øke bevilgningene i budsjettet for 2016.

Jens Petter Gitlesen

6 april 2015

Tips noen om siden