Arkiv fra januar 2013

 • Tøff kamp av Karmøykvinne for sønn med Asperger

  18.09.2013
  Moren er fratatt avlastningstilbudet fra Karmøy kommune. Her vil mange kjenne seg igjen. Det er ikke nok å ha en rettighet etter loven. Kommunen må også ville og kunne levere de tjenester du har rett på.
  Tøff kamp av Karmøykvinne for sønn med Asperger
 • Foto av Lars Amund Vaage

  Øvinga i Romslegheit

  11.09.2013
  – Det må vera eit viktig mål for samfunnet at det skal ta vekk urimelege belastningar som set folk inn i slike dilemma som det me hadde med fostervannsprøva. Med sorteringssamfunnet vil ein på ein måte løysa problemet, men feil veg, skriver forfatteren Lars Amund Vaage på bloggen Neitilsortering.no
  Øvinga i Romslegheit
 • Like muligheter for alle barn

  10.09.2013
  Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
  Like muligheter for alle barn
 • Fikk nei fra Husbanken

  31.08.2013
  Asker kommune reiste en et institusjonslignende omsorgskompleks for 22 beboere. Da kommunen søkte om investeringstilskudd, sa Husbanken nei.
  Kommunen glemte å sende inn søknad, tapte 20 millioner kroner
 • Ålesund kommune til Likestillingsombudet

  30.08.2013
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) klager inn kommunen for diskriminerende praksis i PPT-saken.
  Ålesund kommune til Likestillingsombudet
 • Flyttingen fra bofellsskapet avlyst

  30.08.2013
  Flyttingen fra bofellsskapet avlyst
 • Politikere som taler NFU sin sak

  30.08.2013
  Vi har mange positive og få negative erfaringer med nasjonale politikere. Her presenteres personer som har utmerket seg med å fremme våre saker.
  Politikere som taler NFU sin sak
 • Oslo underslår boligbehov

  30.08.2013
  Det er stor mangel på boliger for psykisk utviklingshemmede over hele landet. Verst er det i storbyene.
  Oslo underslår boligbehov
 • Erstatning for psykisk belastning pga. manglende fostervannsdiagnostikk?

  30.08.2013
  Gulating lagmannsrett ga 19. april i år en kvinne medhold i hennes krav om erstatning i forbindelse med at hun fødte et barn med Downs syndrom. Hun ble ved en feil ikke tilbudt fosterdiagnostikk, og påberoper seg psykiske problemer som følge av dette. Pasientskadenemnda har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett
  Erstatning for psykisk belastning pga. manglende fostervannsdiagnostikk?
 • Da klokka klang

  30.08.2013
  I disse dager har 60 000 barn sin første skoledag. Hvor mange av de barna må begynne på en annen skole enn vennene sine, fordi politikerne ikke vil prioritere en skole for alle?
  Da klokka klang
 • Unge er minst tolerante overfor mennesker med funskjsonsnedsettelser

  30.08.2013
  NOVAs analyser av holdningsspørsmål stilt i MMI-undersøkelsen Norsk Monitor viser at det er unge mennesker som er minst tolerante overfor funksjonshemmede.
  Unge er minst tolerante overfor mennesker med funskjsonsnedsettelser
 • Menneskeverdsutfordringer ved livets start

  30.08.2013
  Delta i debatten på Vart Lands sine nettsider.
  Menneskeverdsutfordringer ved livets start
 • Måtte Jonny dø?

  30.08.2013
  Jonny André Risvik døde etter omfattende mishandling fra sine venner. Stavanger kommune har aldri gransket hva som gikk galt og om kommunen kunne gjort noe annerledes.
  Måtte Jonny dø?
 • Dette mener partiene

  21.08.2013
  Her kan du lese svar fra partiene på spørsmål om tema som er viktige for oss, som hjem, arbeid, tjenester og utdanning. Arbeidet med å samle inn svarene har blitt gjort av Ridderne, som blant annet jobber med å tilrettelegge informasjon slik at den skal være enkel å forstå for alle
  Dette mener partiene
 • Regjeringen styrker arbeidsmarkedstiltakene

  12.08.2013
  Stortingsmeldingen «Flere i arbeid» varsler en sterk satsning på arbeidsmarkedstiltak. Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap) presenterte nylig stortingsmeldingen på Nordnes Verksteder AS.
  Styrker arbeidsmarkedstiltakene
 • Kommunevåpen til Sveio kommune

  Ulovlig bruk av tvang og makt i Sveio kommune

  15.07.2013
  Sveio kommune sikrar ikkje at tenestetilbodet som blir gitt til unge med psykisk utviklingshemming er i samsvar med reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.
  Ulovlig bruk av tvang og makt i Sveio kommune
 • Kommunevåpen, Jevnaker kommune

  Ingen opplæring i bruken av tvang og makt

  15.07.2013
  Jevnaker kommune sikrer ikke tjenestene til personer med psykisk utviklingshemning slik at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted, kan en lese i Helsetilsynsets tilsynsrapport.
  Ingen opplæring i bruken av tvang og makt
 • Foto av fengselceller

  Påtalemyndighetenes uforstand

  15.07.2013
  Aust-Agder tingrett har varetektsfengslet en 21 år gammel kvinne som har Downs syndrom, melder NRK.
  Påtalemyndighetenes uforstand
 • Foto av Høyres nestleder Bent Høie

  Sorteringsdebatten

  04.07.2013
  Sorteringsdebatten raser, blant annet anført av VamPus – Heidi Nordby Lunde – som er stortingskandidat for Oslo Høyre. Høyres nestleder, Bent Høie, beroliger og presiserer Høyre sin politikk.
  Sorteringsdebatten
 • Foto av Kristin Molvik Botnmark

  Et hjerte fullt av Kjersti

  02.07.2013
  Sommeren legger ingen demper på Kristin Molvik Botnmarks bloggaktivitet. Denne gangen skriver hun om datterens avlaster.
  Et hjerte fullt av Kjersti
 • Rettighetsfesting av BPA

  01.07.2013
  Regjeringen har foreslått en rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. NFU betrakter forslaget som et positivt første skritt, men forslaget bør presiseres, restriksjonene endres og en bør vurdere andre prinsipper for rettighetsfesting.
  Rettighetsfesting av BPA
 • Fengslet i eget hjem

  01.07.2013
  I Rosehagen bofellesskap er hjemmet til to personer med utviklingshemning omgjort til noe som minner om et fengsel.
  Fengslet i eget hjem
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Tilbake på dagsorden

  24.06.2013
  Inga Marte Thorkildsen presenterte 21. juni stortingsmeldinga Frihet og Likeverd – Om mennesker med utviklingshemning. Likestillingsministeren la vekt på at personer som har en utviklingshemning, må omtales og behandles som individer og ikke som gruppe.
  Tilbake på dagsorden
 • Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Takk Inga Marte!

  23.06.2013
  Stortingsmeldingen om politikken overfor mennesker med utviklingshemning er klar etter ett års intenst arbeid. NFU er glade for at meldingen er kommet. Det gir oss en anledning til å fortsette arbeidet overfor Stortinget.
  Takk Inga Marte!
 • Dag Olav Stensland

  Dag Olavs kamp

  23.06.2013
  Endelig har Dag Olav flyttet inn i sitt eget hus. Kampen har vært lang og krevende, men nå synes historien å gå mot en lykkelig slutt
  Dag Olavs kamp
 • Fotografi av stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp)

  Etterlyser sanksjoner

  23.06.2013
  Våren 2011 lovet daværende justisminister Knut Storberget å vurdere å innføre sanksjonsmuligheter overfor kommuner som ikke ga innbyggerne deres lovmessige rettigheter. Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) etterlyser nå justisministerens vurderinger.
  Etterlyser sanksjoner
 • Frihet og likeverd

  21.06.2013
  Barne, likestillings,- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen la i dag (fredag 21. juni 2013) frem Melding til Stortinget "Frihet og Likeverd - Om mennesker med utviklingshemning. Pressekonferansen ble holdt her i NFUs lokaler på Youngstorget.
  Frihet og likeverd
 • Logo til Morodalsfestivalen

  Publikumsrekord på Morodalsfestivalen

  17.06.2013
  På lørdag var det tid for den femte Morodalsfestivalen. Det meldes om rekordoppslutning med over 1200 tilhørere.
  Publikumsrekort på Morodalsfestivalen
 • Stolthetsparaden

  14.06.2013
  Lørdag 15. juni arrangeres Stolthetsparaden - den største mønstringen av funksjonshemmede i Norge - i Oslo - for 6. gang.
  Stolthetsparaden
 • Logo til utdanningsnytt.no

  - Ubegripelig at det fortsatt segregeres

  13.06.2013
  Å plassere elever som sliter i segregerte spesialtiltak er dårlig hjelp til elevene og dessuten hinsides dyrt, sier Kjellbjørg Lunde til Utdanningsnytt.no
  - Ubegripelig at det fortsatt segregeres
 • Kommunevåpen til Folldal

  Folldal kommune bryter loven

  12.06.2013
  Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene i Folldal kommune viser at disse ikke oppfyller lovens krav.
  Folldal kommune bryter loven
 • Flere ulovligheter i Oslo

  12.06.2013
  Tilsyn med Kringsjå avlastning avdekte flere ulovlige forhold.
  Flere ulovligheter i Oslo
 • Kommunevåpen til Løten kommune

  Alvorlige mangler i Løten

  12.06.2013
  Helsetilsynet avdekte store mangler ved tilsyn med tjenestene i bofellesskapet Sykehusveien 12.
  Alvorlige mangler i Løten
 • Illustrasjon: Føtter i sommersandaler

  Har ikke råd til ferie

  12.06.2013
  Endelig skulle Monika og Marte Lene få seg en ferietur. Men en regning på 58.000 kroner satte en stopper for ferieplanene, skriver Laagendalsposten.
  Har ikke råd til ferie
 • Logo til BT.no

  Ikke beroliget etter høring

  11.06.2013
  Den 5. juni var det åpen høring om kommunens avlastningstjenester for utviklingshemmede i Bergen. - Jeg er ikke beroliget. Her er fortsatt mye å ta tak i, sier Siw-Anita Lien (Ap) til Bergens Tidende.
  Ikke beroliget etter høring
 • Foto av Angelique Tangen

  Mennesker på anbud

  10.06.2013
  Angelique Tangen fra NFU Oslo fylkeslag tar et oppgjør med ordningen hvor mennesker med store funksjonsnedsettelser legges ut på anbud.
  Mennesker på anbud
 • Illustrasjonsfoto av elever i klasserommet

  Satser på forsøksskole

  08.06.2013
  Stortinget varsler at de ønsker forsøksskoler hvor det skal drives inkluderende opplæring på tverrs av diskrimineringsgrunnlag.
  Satser på forsøksskole
 • Illustrasjon av pengefellen

  Ber om vurdering av momskompensasjon

  08.06.2013
  Stortingets finanskomité ber departementet vurdere regelverket for momskompensasjon. Ordningen stimulerer til institusjonsbygging.
  Ber om vurdering av momskompensasjon
 • Illustrasjonsfoto av elever

  Endringer i opplæringsloven

  08.06.2013
  Stortinget har vedtatt flere endringer i opplæringsloven. NFU protesterte mot å fjerne halvårsvurderingen, men våre protester ble ikke tatt til følge.
  Endringer i opplæringsloven
 • Portrettfoto av Steinar Wangen

  Utsatt for diskriminering

  08.06.2013
  Steinar Wangen klager på diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.
  Utsatt for diskriminering
 • Landsmøte i Norges Handikapforbund

  07.06.2013
  Fredag 7. juni kl. 15.00 åpner Norges Handikapforbund sitt landsmøte. Du kan følge landsmøtet på NHFs nettsider, og den politiske debatten lørdag formiddag vil bli videooverført.
  Landsmøte i Norges Handikapforbund
 • FN konvensjonen ratifisert

  03.06.2013
  Mandag 3. juni ratifiserer Norge FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.
  FN konvensjonen ratifisert
 • Stavanger satser på institusjoner

  02.06.2013
  Ikke før er Husabøryggen bofellesskap med 24 beboere ferdigstilt, så er arbeidet med Søra Bråde bofellesskap med 16 beboere godt i gang. Stavanger satser tungt på institusjonsomsorgen.
  Stavanger satser på institusjoner
 • Lansering 30.mai: Verdens usynlige barn

  31.05.2013
  Barn med nedsatt funksjonsevne er i fokus i årets tilstandsrapport fra UNICEF. Rapporten ble lansert 30.mai kl.0930 på Litteraturhuset i Oslo.
  Lansering 30.mai: Verdens usynlige barn
 • Unge funksjonshemmede mangler broer inn i arbeidslivet

  31.05.2013
  Nesten 11000 elever i videregående skole har funksjonsnedsettelser. Manglende samarbeid mellom skolene og NAV gjør det vanskeligere for disse elevene å gå over i arbeidslivet.
  Unge funksjonshemmede mangler broer inn i arbeidslivet
 • - Bråk mer, sa Hjemdal

  31.05.2013
  - NFU godtar for mye og lager for lite bråk når mennesker med utviklingshemning ikke får innfridd sine rettigheter, sa forbundsleder Jens Petter Gitlesen.
  - Bråk mer, sa Hjemdal
 • Nyheter i bilder

  24.05.2013
  Klar tale er med i et prosjekt som heter nyheter i bilder. Ikke alle klarer å lese vanlig tekst, og dette er en nettavis for dem.
  Nyheter i bilder
 • IT for funksjonshemmede

  24.05.2013
  Forskningsrådets program "IT for funksjonshemmede" (IT Funk) ble avsluttet med en heldags konferanse på Scandic Gardermoen Oslo Airport torsdag 23. mai 2013. Tema var hva som er oppnådd og veien videre. Programmet blir nå overtatt av Deltasenteret og skal fra nå av hete unIKT.
  IT for funksjonshemmede
 • Høringssvar om levekårene til mennesker med utviklingshemning

  21.05.2013
  Over 50 instanser har avgitt høringsuttalelser om levekårene for mennesker med utviklingshemning.
  Høringssvar om levekårene til mennesker med utviklingshemning
 • Diskriminering, likestilling og normalisering

  15.05.2013
  Ku Klux Klan og lignende planmessig og organisert diskriminering er et lite samfunnsproblem. Den ubevisste diskrimineringen er langt mer krevende, ikke minst fordi vi alle tar del i den. Diskrimineringen starter på det stedet som vår refleksjon slutter.
  Diskriminering, likestilling og normalisering
 • Foto av stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap)

  Bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser

  15.05.2013
  Verden svikter de funksjons­hemmede hver eneste dag. Det er behov for en global dugnad for å inkludere funksjonshemmede både i det internasjonale arbeidet som gjøres, og ikke minst gjøre funksjonshemmede til målgruppe for utenriks- og utviklingspolitikken, sa stortings­representant Laila Gustavsen (Ap).
  Bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Logo til Bergens Tidende

  - Saksgang full av lovbrudd

  15.05.2013
  Støtende innholdstomt og i strid med loven. Slik beskriver jussprofessor Jan Fridtjof Bernt Bergen kommunes vedtak i avlastningssaker i intervju med Bergens Tidende.
  - Saksgang full av lovbrudd
 • Økning i antall tiltaksplasser

  15.05.2013
  Regjeringen foreslår å øke antallet tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne med 600.
  Økning i antall tiltaksplasser
 • Forfatteren Lars Amund Vaage

  Frykter det lytefrie samfunnet

  15.05.2013
  Jeg frykter et samfunn uten mennesker med Downs syndrom. Jeg har selv sett hvor rikt et liv med et funksjonshemmet barn kan være. De trenger oss, og vi trenger dem. De hjelper oss til å forstå hva et menneske er, sier Lars Amund Vaage til Stavanger Aftenblad.
  Frykter det lytefrie samfunnet
 • Forbundsleder Arne Lein

  BPA-forslaget er et viktig skritt framover

  15.05.2013
  Norges Handikapforbund gleder seg over at flere vil få rett til brukerstyrt personlig assistanse, men vil fortsette å kjempe for en utvidelse av ordningen, sier forbundsleder Arne Lein.
  BPA-forslaget er et viktig skritt framover
 • Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Stortingsmeldingens faktadel

  09.05.2013
  NFU er svært fornøyd med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets involvering av brukerorganisasjonene så langt. Det har riktig nok ikke vært så veldig mange møter, men det har vært store rom for innspill i prosessen.
  Stortingsmeldingens faktadel
 • Fylkesordfører Janne Johnsen

  Fylkesordfører vil ikke rydde opp

  09.05.2013
  Mye tyder på at Rogaland fylkeskommune ulovlig avslår søknader om utvidet tid i videregående skole. Fylkesordfører Janne Johnsen sier til Aftenbladet at hun ikke vil rydde opp i forholdene.
  Fylkesordfører vil ikke rydde opp
 • Hva gjør vi nå, helseminister?

  09.05.2013
  Når funksjonshemmede med hjelpebehov fyller 18 år og blir myndige, mister foreldrene nødvendige omsorgsrettigheter i arbeidslivet. Hvem skal da betale? Vi foreldre? Skal vi slutte å jobbe? Spørsmålene stilles av Kari Fjugstad Giske.
  Hva gjør vi nå, helseminister?
 • Gynekologforeningen går mot tidlig ultralyd

  08.05.2013
  Tidlig ultralyd har svært begrenset medisinsk nytteverdi, og den viktigste effekten av tiltaket nemlig påvisning av trisomier kan om det er ønskelig oppnås langt mer effektivt og billigere ved NIPD. NGF kan på denne bakgrunn ikke støtte innføring av tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen, heter det i uttalelsen fra Norsk gynekologisk forening.
  Gynekologforeningen går mot tidlig ultralyd
 • Foto av Kristin Molvik Botnmark

  På vei mot det skavankløse samfunnet

  08.05.2013
  Vesla er min datter. Mange vil si at hun ikke er normal. Medmenneskene i Veslas omgivelser får trent inkluderingsmusklene sine, skriver Kristin Molvik Botnmark i en kronikk på NRK Ytring.
  På vei mot det skavankløse samfunnet
 • Foto av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

  Statsråden varsler stortingsmelding om arbeidsrettede tiltak

  08.05.2013
  - Ja, det kommer en stortingsmelding som oppfølging av Brofoss-utvalget. Den gir ikke svar på alle spørsmål, men hvilken retning vi skal ha. Vi ønsker å slippe til flere ideelle, men ikke kommersielle leverandører på feltet, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt til Stortinget.
  Statsråden varsler stortingsmelding om arbeidsrettede tiltak
 • Rettighetsfesting av BPA - et stort skritt i riktig retning

  05.05.2013
  Regjeringens forslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse er et stort skritt i riktig retning selv om forslaget er langt fra perfekt.
  Rettighetsfesting av BPA - et stort skritt i riktig retning
 • Fra venstre: Statssekretær Ahmad Ghanizadeh, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, forbundsleder Jens Petter Gitlesen, juridisk rådgiver Kristine Vierli (Foto: Statssekretær Elisabeth Dale)

  På møte med Kristin Halvorsen

  30.04.2013
  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterte NFU til møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
  På møte med Kristin Halvorsen
 • Superlekene er klar for påmelding

  30.04.2013
  Superlekene arrangeres for fjerde gang den 24. og 25. mai 2013 i Stavanger.
  Superlekene er klar for påmelding
 • Tegning av Husabøryggen bofellesskap

  Husabøryggen bofellesskap

  27.04.2013
  Institusjonaliseringen fortsetter. Husabøryggen bofellesskap i Stavanger er nå klar for innflytting.
  Husabøryggen bofellesskap
 • Foto av Anna Ljunggren (Ap)

  Vold i nære relasjoner

  17.04.2013
  Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om vold i nære relasjoner. NFU er svært fornøyd med at Regjeringen har definert relasjonen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som en nær relasjon. I dag var det høring om stortingsmeldingen.
  Vold i nære relasjoner
 • Foto av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Ofrer elever med utviklingshemning

  17.04.2013
  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skal redusere papirarbeidet i skolen ved å kutte en av de to årlige evalueringene til elever med utviklingshemning.
  Ofrer elever med utviklingshemning
 • Foto av elever

  Høring om fremtidens skole

  15.04.2013
  NFU er svært kritisk til stortingsmeldingen «På rett vei», om fremtiden til grunnskolen og den videregående skolen. Elever med utviklingshemning regnes ikke som en del av norsk skole. Her følger manuset NFU presenterte i høringen i Stortingets kirke-, utdanningss- og forskningskomité.
  Høring om fremtidens skole
 • Institusjonsbygging i Sande kommune i Vestfold

  15.04.2013
  På Østlandssendingen kan du se innslaget fra Sande kommune i Vestfold.
  Institusjonsbygging i Sande kommune i Vestfold
 • NFU i høring på Stortinget

  15.04.2013
  Mandag 15. april var det høring på stortingsmelding 20 - "På rett vei". Her omtales skolen og alle elevene, utenom elever med utviklingshemning. Regjeringen satser på den inkluderende fellesskolen, men hvordan skal de makte det når de ikke evner å lage en inkluderende stortingsmelding?
  NFU i høring på Stortinget
 • Superlekene 2013

  15.04.2013
  Velkommen til Superlekene 2013! Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer. Superlekene arrangeres i Stavanger svømmehall og Sandneshallen 24 og 25 mai 2013 og har mål om å gjennomføre et arrangement med konkurranser innen ulike øvelser hvert år.
  Superlekene 2013
 • Varsling av overgrep

  11.04.2013
  Mennesker med utviklingshemning er svært utsatt for overgrep. Kommunene har en plikt til å fange opp slike forhold. Men kommunene gir blaffen og staten vil ikke styre kommunene.
  Varsling av overgrep
 • - Skyt på Liv Signe ikke på Inga Marte

  09.04.2013
  Kommunalministeren Liv Sige Navarsete (Sp) må ta ansvar for overgreps-svikt, mener Norsk forbund for utviklingshemmede.
  - Skyt på Liv Signe ikke på Inga Marte
 • Regjeringen legger ultralydsaken død

  Regjeringen legger ultralydsaken død

  07.04.2013
  Regjeringen har klokelig bestemt seg for ikke å komme med forslag om endring av bioteknologiloven. Fosterdiagnostisk tidlig ultralyd blir altså ikke blir innført av dette Stortinget.
  Regjeringen legger ultralydsaken død
 • Foto av tabeletter

  Vil ikke alltid få helsehjelp

  07.04.2013
  Barn med funksjonshemninger kan ikke regne med å få den hjelpen de burde i tiden fremover, sier enhetsleder ved habiliteringsseksjonen for barn og unge ved Sørlandet sykehus, Bjørn Lerdal til NRK Sørlandet.
  Vil ikke alltid få helsehjelp
 • Ikke helt likestilling likevel

  05.04.2013
  Dag Øistein Endsjø, leder av Menneskerettsalliansen, takker Inga Marte Thorkildsen for arbeidet med likestillingslovverket, men kommer også med svært kritiske anmerkninger.
  Ikke helt likestilling likevel
 • Stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap)

  Vil satse mer på bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser

  05.04.2013
  Stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap) etterlyser en klarere satsing på bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser.
  Vil satse mer på bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Foto av Siri Fuglem Berg som holder foredrag på Litteraturhuset

  Retten til et annerledesbarn

  05.04.2013
  Åsta Årøen, Siri Fuglem Berg og Anna Solberg har fire ting til felles: De har vært gravide med et funksjonshemmet barn, blitt utsatt for det de opplevde som abortpress, valgte å beholde barnet og gir klar beskjed om de uverdige forholdene i svangerskapsomsorgen.
  Retten til et annerledesbarn
 • Foto av leirstyret: Tom Roger, Lillian og Odd Kåre

  Leirstyret i arbeid

  04.04.2013
  Leirstyret er godt i gang med planleggingen av årets organisasjonsleir på Tromøya.
  Leirstyret i arbeid
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Tore Hagebakken leder kurs for personer med utviklingshemning

  04.04.2013
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) skal lede kurs om stortingsvalg for personer med utviklingshemning.
  Tore Hagebakken leder kurs for personer med utviklingshemning
 • Foto av Hedvig Ekberg, Jens Petter Gitlesen og Kjell Erik Øie

  Møte med statssekretæren

  04.04.2013
  Omsorgstjenester er blant de viktigste områdene for mennesker med utviklingshemning. Gleden var stor da statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet inviterte NFU til møte.
  Møte med statssekretæren
 • Bilde av SV logoen og en blodprøve

  SV strøk blodprøveforslag

  02.04.2013
  SVs landsmøte strøk et forslag om å forby blodprøver som skal avdekke genfeil hos fosteret skriver avisen Dagen.
  SV strøk blodprøveforslag
 • Retten til et annerledesbarn

  01.04.2013
  Torsdag den 4. april arrangeres seminar på Litteraturhuset i Oslo. Tema er «Retten til et annerledesbarn».
  Retten til et annerledesbarn
 • Offentlig jakt på de som er annerledes

  28.03.2013
  På lederplass i Sunnmørsposten tas et oppgjør med feige politikere som bruker kvasiargumenter for å innføre statlig jakt på fostre med Down syndrom.
  Offentlig jakt på de som er annerledes
 • Nei til mennesker på anbud!

  26.03.2013
  Tiden er overmoden for sterkere reaksjoner på Oslo kommune sin umenneskelige praksis med å legge mennesker ut på anbud.
  Nei til mennesker på anbud!
 • Foto av Truls

  Truls er sjef i eget liv

  25.03.2013
  Truls er sjef i eget liv
 • Foto av Nina Braadland

  Nina utfordrer statsrådene

  25.03.2013
  Det er ikke hverdagskost at fylkesledere i NFU fører avisdebatt om den inkluderende skolen både med kunnskapsminster Kristin Halvorsen og med barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
  Nina utfordrer statsrådene
 • Logo til avisen Glåmdalen

  Storesøster på barrikadene

  24.03.2013
  – Alle omorganiseringene, innsparingene og flyttingen av ansatte hit og dit skaper utrygghet blant dem som trenger tjenester, sier storesøster Kristin Sørlie til avisen Glåmdalen.
  Storesøster på barrikadene
 • Kommunevåpen til Hobøl

  Hobøl må spare ti millioner kroner

  24.03.2013
  Hobøl kommune må stramme inn driften med ti millioner kroner i år, melder NRK Østfold.
  Hobøl må spare ti milloner kroner
 • Logo til avisen Glåmdalen

  Flau over Kongsvinger

  24.03.2013
  Vernepleierstudent Lena Østli refser Kongsvinger kommune for tilbudet til psykisk utviklingshemmede.
  Flau over Kongsvinger
 • Logo til avisen Glåmdalen

  Kongsvinger må kutte fem millioner

  24.03.2013
  – Det er ingen tvil om at tilbudet til funksjonshemmede er blitt redusert over tid, skriver avisen Glåmdalen.
  Kongsvinger må kutte fem millioner
 • Foto av Alexander og moren Arda

  Kan få assistenter tilbake

  24.03.2013
  Regjeringen går inn for å lovfeste retten til personlig brukerstyrt assistanse. Det kan gi Alexander Isaksen assistentene tilbake, skriver Harstad Tidende.
  Kan få assistenter tilbake
 • Foto av stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Karin Andersen oppfordrer til dugnad

  24.03.2013
  - Jeg håper mange vil delta i den dugnaden som skal til for å danne grunnlaget for stortingsmeldingen som skal komme, skriver Karin Andersen (SV) om høringsnotatet om utviklingshemmedes levekår.
  Oppfordrer til dugnad
 • Fotografi av folk som jobber i butikk

  Jobb i ordinær bedrift

  24.03.2013
  Alt for få mennesker med utviklingshemning tar del i det ordinære arbeidsmarkedet.
  Jobb i ordinær bedrift
 • Menneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes

  Menneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes

  24.03.2013
  Hvorfor lar vi oss provosere av foreldre i India som velger abort når de får vite at fosteret deres er av hunkjønn?
  Menneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes
 • Foto av nestleder i Høyre, Bent Høie

  Styrekåte kommuner må tuktes

  23.03.2013
  Bent Høie (H) er glad for at regjeringen vil gi funksjonshemmede rett til brukerstyrt personlig assistent. Men frykter at gjerrige og styringskåte kommuner fortsatt kan ødelegge, skriver Stavanger Aftenblad.
  Styrekåte kommuner må tuktes
 • Fotografi av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Takk så langt, Inga Marte!

  22.03.2013
  Høringsnotatet om levekårene for mennesker med utviklingshemning er kommet.
  Takk så langt, Inga Marte!
 • Foto av Tove Linnea Brandvik (Ap) og Wenche Olsen (Ap)

  Regjeringen vil rettighetsfeste BPA

  21.03.2013
  Regjeringen vil rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.
  Regjeringen vil rettighetsfeste BPA
 • Fotografi av Marte Wexelsen Goksøyr

  Marte intervjuet om Down syndrom

  21.03.2013
  I anledning verdens Down syndrom dag, ble Marte Wexelsen Goksøyr intervjuet på NRK P2 Nyhetslunsj.
  Marte intervjuet om Down syndrom
 • Fotografi av professor Bjørn Backe

  Blodprøve sikrere enn tidlig ultralyd

  21.03.2013
  – SV er ut­da­tert, mener Bjørn Backe, pro­fes­sor eme­ri­tus ved NTNU og tid­li­ge­re sek­sjons­over­lege ved St. Olavs Hos­pi­tal i Trond­heim til avisen Dagen.
  Blodprøve sikrere enn tidlig ultralyd
 • SV logo

  Et knapt flertall i SV gikk inn for – hva da?

  21.03.2013
  Et knapt flertall i SV gikk inn for – hva da?
 • NFU logo

  Eidsberg kommune på ville veier

  21.03.2013
  Eidsberg kommune planlegger å etablere en omsorgsgetto for 60 personer. NFU Østfold lokallag protesterer.
  Eidsberg kommune på ville veier
 • Bilde av bokomslag

  Evy Kristine – retten til et annerledesbarn

  20.03.2013
  Siri Fuglem Berg har markert seg i debatten om fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd. Nå utgir Siri Fuglem egne erfaringer i bok.
  Evy Kristine – retten til et annerledesbarn
 • Ultralydbilde med SV logo

  SV går inn for tidlig ultralyd

  17.03.2013
  Landsmøtet i SV vedtok å innføre tidlig ultralyd til alle gravide. Om vedtaket omfatter fosterdiagnostisk tidlig ultralyd er uklart.
  SV går inn for tidlig ultralyd
 • Bilde av stortingsmeldingen om boligpolitikk

  Regjeringens melding om boligpolitikk

  17.03.2013
  Stortingsmeldingen om boligpolitikk er overfladisk og kan bidra til å fordekke viktige utfordringer. Løsningen som antydes er generelle.
  Regjeringens melding om boligpolitikk
 • Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap)

  Arbeidssituasjonen for mennesker med utviklingshemning

  16.03.2013
  Stortingsrepresentantene Kari Henriksen (Ap) og Tove Linnea Brandvik (Ap) inviterte NFU til møte for å drøfte arbeidsmarkedssitusajonen til mennesker med utviklingshemning.
  Arbeidssituasjonen for mennesker med utviklingshemning
 • Ønsker SV et inkluderende samfunn?

  16.03.2013
  Toril Heglum og Trine Fissum meldte seg ut av SV i protest mot partiets standpunkt til tidlig ultralyd. Nå har de skrevet til sine venne på landsmøtet.
  Ønsker SV et inkluderende samfunn?
 • Planlegger omsorgsfabrikk for 60

  16.03.2013
  Eidsberg kommune planlegger å bygge en omsorgsfabrikk med 60 beboere, stikk i strid med alle statlige føringer, skriver avisen Smaalenene.
  Planlegger omsorgsfabrikk for 60
 • SV-landsmøtet

  16.03.2013
  NFU er takknemlig for å ha blitt involvert i utarbeidelsen av forslaget til SV sitt partiprogram, et program som inneholder mye positivt.
  SV-landsmøtet
 • Nivådeling av skoleklasser skaper splid

  Nivådeling av skoleklasser skaper splid

  13.03.2013
  Skoleklasser i Norge deles i undervisningsgrupper på ulike premisser. Noen skoler får godkjenning, andre ikke, skriver Utdanning.
  Nivådeling av skoleklasser skaper splid
 • Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen

  Advarer mot selektiv abort

  13.03.2013
  Tidligere SV-leder, Kristin Halvorsen har gjentatte ganger advart mot farene som er knyttet til selektiv abort.
  Advarer mot selektiv abort
 • NRK logo

  Har ventet seks år på bofellesskap

  13.03.2013
  I Trondheim står 41 psykisk utviklingshemmede i kø for å få egen bolig. Nå lover kommunen å avvikle køen, melder NRK Trøndelag.
  Har ventet seks år på bofellesskap
 • Foto: KRD/Torbjørn Tandberg

  Tilgjengelighet koster lite

  12.03.2013
  Kommunal- og regionaldepartementet har beregnet merkostnaden med å bygge tilgjengelige boliger. Merkostnaden viser seg å være svært lav.
  Tilgjengelighet koster lite
 • Høyreleder Erna Solberg

  Erna har rett!

  09.03.2013
  Det er prisverdig av Erna Solberg å stå ved egne og Høyres prinsipper også i saker hvor konsekvensen av prinsippene kanskje ikke er det mest salgbare valgflesket.
  Erna har rett!
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  To nye barnehus

  09.03.2013
  Regjeringen vil opprette to nye barnehus – et i Sandefjord og et i Bodø – og samtidig styrke tilbudet på landsbasis med 17 nye stillinger og 25 millioner kroner ekstra i år.
  To nye barnehus
 • Logo til nei til sortering

  Nei til sortering er ett år!

  09.03.2013
  I dag kan neitilsortering.no feire ett år. Den 8. mars 2012 ble nettsiden http://neitilsortering.no/ registrert.
  Nei til sortering er ett år!
 • Bilde av en kokk

  Asker Produkt serverte politikere og næringslivet på Strand restaurant

  08.03.2013
  Anja Haraldstad og Mads Andreasen fra Asker Produkt var kokker på Strand på onsdag. I restauranten satt ordørere og næringslivfolk, skriver Budstikka.no.
  Asker Produkt serverte politikere og næringslivet på Strand restaurant
 • Aftenpostens logo

  Norge er blitt et sorteringssamfunn

  08.03.2013
  - I dag er det mye lettere å få abort ved Downs syndrom enn en spesialpedagog til barnet når det er født, sier Cecilie Willoch til Aftenposten.
  Norge er blitt et sorteringssamfunn
 • Ultralydbilde av foster

  Tidlig ultralyd

  08.03.2013
  Professor Anne Eskild stiller spørsmål ved det at minst femti prosent av gravide i dag får tidlig ultralyd undersøkelse.
  Les mer
 • Innvandring og funksjonshemning. Gratis konferanse

  08.03.2013
  Barne- ungdoms og familiedirektoratet, NTNU Samfunnsforskning og Universitetsforlaget inviterer til konferansen "Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet".
  Les mer
 • Husbanken

  Reagerer på Husbankens hemmelighold

  07.03.2013
  NFU Nord-Trøndelag fylkeslag protesterer på at Husbanken unntar korrespondanse om planlagte bofellesskap fra offentlighet.
  Les mer
 • Partiet Høyre

  Abortopprør i Høyre

  07.03.2013
  Høyrekvinnene protesterer mot forslaget om å endre dagens abortlov, men Høyres nestleder Bent Høie hevder at dagens abortlov er diskriminerende.
  Les mer
 • Krever høring om avlastning

  06.03.2013
  Ap og Venstre vil ha høring om Bergen kommunes tilbud om avlastningstjenester, støttekontakt og SFO for utviklingshemmede. Leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Bergen, Kari Elster Moen er veldig fornøyd med at politikerne nå ønsker å belyse problemene grundig gjennom en høring, skriver Bergens Tidende.
  Les mer
 • Mimmi Kvisvik (Foto: Fontene)

  Mimmi Kvisvik valgt til ny leder i FO

  05.03.2013
  Mimmi Kvisvik ble i dag valgt til ny leder i FO. Mimmi er på ingen måte ukjent for NFU, hun har fungert som leder i lang tid. NFU har utelukkende positive erfaringer både med Mimmi og den øvrige FO-ledelsen. NFU gratulerer Mimmi både Kvisvik og FO med valget. Vi ser frem til å fortsette det gode sammarbeidet.
  Les mer
 • Fagforbundet

  Diskrimineringen ikke over, tross ansvarsreformen

  05.03.2013
  Etter 22 år med ansvarsreform for mennesker med utviklingshemning er intensjonene fremdeles ikke oppfylt. – Vi må fremdeles engasjere oss for alles rett til et selvstendig liv, sier Raymond Turøy i Fagforbundet til Fagbladet.
  Diskrimineringen ikke over, tross ansvarsreformen
 • Aftenbladet.no

  73 utviklingshemmede i kø for å få bolig i Stavanger

  05.03.2013
  I løpet av 2013 vil 32 nye plasser i bofellesskap stå klar for psykisk utviklingshemmede i Stavanger, skriver Aftenbladet.no.
  73 utviklingshemmede i kø for å få bolig i Stavanger
 • Brukar lang tid på dommaravhøyr

  05.03.2013
  Det tok i fjor i gjennomsnitt 65 dagar å få gjennomført dommaravhøyr frå anmeldelse ved Barnehuset i Kristiansand, melder NRK Sørlandet.
  Brukar lang tid på dommaravhøyr
 • Aftenbladet

  Hva skal Cecilie gjøre etter videregående?

  05.03.2013
  Cecilie Joys fyller snart 22 år. Hun trenger både bolig og arbeid. Det har kommunen visst lenge. Men står tilbudet klart når jenta er ferdig med videregående skole til sommeren? Nei.
  Hva skal Cecilie gjøre etter videregående?
 • Alexander Isaksen

  Like rettigheter

  05.03.2013
  Alexander Isaksen ble fratatt sine assistenter. Kommunen vil bestemme over Alexander Isaksens liv. I en kronikk i Harstad Tidende ble forholdet nylig omtalt.
  Like rettigheter
 • Det blinde flertall

  05.03.2013
  «Det blinde flertall» har valgt er første steg mot et enda mer kynisk sorteringssamfunn. Det handler ikke om kvinners rett til å bestemme over egen kropp, men om hvilke verdier et samfunn skal ha, skriver Øyvind Hansen i et innlegg på neitilsortering.no.
  Det blinde flertall
 • Saman i 10 år

  05.03.2013
  Det inkluderande fellesskapet vart søndag feira i Valen kyrkje, skriver avisa Kvinnheringen.
  Saman i 10 år
 • - Mest moro å vinne

  05.03.2013
  Håkon Kveine og lagkameratene i Team Sande hadde føringen i hele kampen. Men en vrien keeper hos motstanderen Eik Tønsberg gjorde det vanskelig å ta lagets første seier i SIF cup. - Men det viktigste er jo selvfølgelig å ha det moro, konstaterte Kveine.
  - Mest moro å vinne
 • Ivar Johansen

  Funksjonshemmede: Stillingsannonsetekst endret

  03.03.2013
  Ivar Johansen (SV) slår et slag for ansettelser av mennesker med funksjonsnedsettelser.
  Funksjonshemmede: Stillingsannonsetekst endret
 • Mener 12 leiligheter er altfor mange

  02.03.2013
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede vil ikke ha boligkomplekser av den typen som skal bygges i Nybovegen 18 på Åkershagan, skriver Hamar Arbeiderblad.
  Mener 12 leiligheter er altfor mange
 • Etterlyst bedre oversikt i 20 år

  02.03.2013
  Helt siden 1990-tallet er det varslet om dårlig oversikt over elever som har fast tilhørighet i spesialavdelinger og spesialskoler. – Fortsatt er dette mangelvare, sier førsteamanuensis Kjell-Arne Solli til Utdanningsnytt.no.
  Etterlyst bedre oversikt i 20 år
 • Om å bruke seg selv på retta og vranga

  02.03.2013
  – Foreldre opplever hjelpeapparatet som krevende og unødvendig byråkratisk, sier Gry Mette Dalseng Haugen, medforfatter av rapporten «Det går ikke an å bruke seg selv på retta og vranga» til Aftenposten.
  Om å bruke seg selv på retta og vranga
 • Bare glemt historie?

  02.03.2013
  Er nazistenes massedrap på mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser relevant i dag eller er det bare en glemt historie?
  Bare glemt historie?
 • GPS-sporing for personer med kognitiv svikt i offentlig omsorg

  02.03.2013
  Utprøving av GPS sporing av personer med kognitiv svikt er forholdsvis nytt i Norge. På Sunnmøre har dette prosjektet nettopp kommet i gang. Det er kommunene Ålesund, Ørskog, Ulstein, Herøy og Vanylven som deltar i prosjektet. Man ønsker å kartlegge behovet for gps-sporing og prøve ut dette.
  GPS-sporing for personer med kognitiv svikt i offentlig omsorg
 • Oslo kommune dropper husleiekrav

  02.03.2013
  Dagsrevyen omtalte den psykisk utviklingshemmede kvinne hadde fått et krav på 133.000 kroner i husleie for de kommunale leiligheten broren til kvinnen hadde bodd i til han døde for halvannet år siden
  Oslo kommune dropper husleiekrav
 • Partiet Rødt

  Partiet Rødt krever omkamp!

  02.03.2013
  Partiet Rødt krever ny behandling av saken om Spesialpedagogisk senter i Bodø og Logopedisk senter i Sømna. Kravet kommer som en følge av feilaktig opplysning fra fylkesråd Hild-Marit Olsen.
  Partiet Rødt krever omkamp!
 • Audgunn Oltedal

  Debatten om tidlig ultralyd

  28.02.2013
  Mange av kommentarene på Nei til sortering sine nettsider, kan oppfattes som krenkende. Audgunn Oltedal har lang erfaring som journalist og underviser nå kommende journalister. Hun stiller spørsmålet om det går an å ha en saklig debatt om tidlig ultralyd uten å krenke dem det gjelder eller de som velger annerledes enn de en selv ville valgt.
  Debatten om tidlig ultralyd
 • - Fornøyd med ikke å vite

  27.02.2013
  Stortingspolitiker Tord Lien (Frp) er ikke overrasket over at statistikken over elever i spesialtiltak er upålitelig. - Det er vanskelig å få en saklig diskusjon om dette, når vi har en statsråd som er fornøyd med at vi ikke vet, sier han til Utdanning.
  - Fornøyd med ikke å vite
 • Kulturfestivalen feirar 25-år med jubileumskonsert og Olav Stedje

  27.02.2013
  Det er i år 25 år sidan Norsk Forbund for Utviklingshemma og Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerte kulturfestivalen for utviklingshemma for første gong. Det vert feira med jubileumsfestival med opptog, festmiddag og jubileumskonsert i Førdehuset, skriver Sogn & Fjordane fylkeskommune.
  Kulturfestivalen feirar 25-år med jubileumskonsert og Olav Stedje
 • Sør-Varanger leder an!

  27.02.2013
  Sør-Varanger leder an når det gjelder ledsagertilskudd! Sør-Varanger kommune tildeler hvert år 15 ledsagertilskudd a kr 5.000,- til feriereiser for utviklingshemmede over 18 år som ikke kan reise alene. NFU oppfordrer andre kommuner til å følge opp tiltaket fra Sør-Varanger kommune.
  Sør-Varanger leder an!
 • Full forvirring

  27.02.2013
  Minerva nett presenterer i dag et innlegg av John Reiersølmoen som opprinnelig var publisert på neitilsortering.no. I kommentarfeltet under innlegget pågår debatten. Minerva er et velkjent medium hvor politiske tanker utvikles og spres. NFU oppfordrer flest mulig til å delta i debatten.
  Full forvirring
 • De sterkt uønskede alt tekst

  De sterkt uønskede

  25.02.2013
  En stortstilt statlig finansiert jakt i håp om å avdekke 40-60 fostre med Down syndrom, har ingen medisinsk begrunnelse, men er et tindrende klart uttrykk for hvem som er mest uønsket i vårt samfunn, skriver forbundsleder Jens Petter Gitlesen på nettsiden neitilsortering.no
  De sterkt uønskede
 • Oslos uetiske eksperiment

  25.02.2013
  Mens fortvilte foreldre protesterer, blir utviklingshemmede plassert på anbudstorget. Min datter fyller atten år til neste år, skriver Hanne Svarstad i et debattinnlegg på Nye Meninger.
  Oslos uetiske eksperiment
 • Når skal jeg flytte hjemmefra

  25.02.2013
  Rapport fra NIBR om erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemning. Prosjektet er støttet av Extrastifltelsen og NFU.
  NIBR-rapport om bolig
 • Kurs i NFU Hordaland

  25.02.2013
  Kurs i NFU Hordaland
 • Har ventet åtte år på eget hjem

  25.02.2013
  Da psykisk utviklingshemmede Øyvind Kvernes var 18 år, søkte familien om egen bolig til sønnen. Nå, åtte år senere, bor han fremdeles hjemme hos mor, melder TV 2.
  Har ventet åtte år på eget hjem
 • Institusjonen som sak i bystyret

  24.02.2013
  NFU Sandnes lokallag stevnet Sandnes kommune for ulovlig å satse på institusjonsbygging. Rådmannen foreslår å gjøre om institusjonen til et botilbud for mennesker med psykiske lidelser.
  Institusjonen som sak i bystyret
 • Senterungdommen markerer seg i kampen for rettighetsfesting av BPA

  24.02.2013
  Brukersstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning hvor tjenestemottaker selv organiserer tjenestene. For mange er BPA den eneste muligheten for å sikre et aktivt og meningsfullt liv. Det er gledelig at Senterungdommen setter fokus på saken og går inn for rettighetsfesting av BPA.
  Senterungdommen markerer seg i kampen for rettighetsfesting av BPA
 • Oslo kommune fortsetter sin umenneskelige anbudspraksis

  22.02.2013
  Når Mina blir 18 neste sommer, vil kommunen sette henne ut på anbud. Da er det kommunen, og ikke foreldrene, som får bestemme hvem som skal ta vare på henne, skriver Dagsavisen.
  Oslo kommune fortsetter sin umenneskelige anbudspraksis
 • Byråkratisk sendrektighet

  22.02.2013
  Karasjok kommunes behandling av Hannah Soleng Svestøls sak er uhørt, fastslår generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Vibeke Seim-Haugen overfor Ságat.
  Byråkratisk sendrektighet
 • Ikke egne skatteregler for mennesker med utviklingshemning

  22.02.2013
  Hans Olav Syversen (KrF) etterlyste lavere skattesatser for private borettslag for mennesker med utviklingshemning. Finansminister Sigbjørn Johnsen viste til at det ikke finnes spesielle skatteregler for mennesker med utviklingshemning.
  Ikke egne skatteregler for mennesker med utviklingshemning
 • Rettighetsfesting av BPA

  21.02.2013
  Oppland senterparti oppfordrer alle politiske parti å gå inn for rettighetsfesting av BPA
  Rettighetsfesting av BPA
 • Flott, men dyrt i Hammerfest

  18.02.2013
  Husleien for denne toromsleiligheten, som kommunen tilbyr psykisk utviklingshemmede, kommer på 11.433 kroner i måneden.
  Flott, men dyrt i Hammerfest
 • NFU får støtte fra Sivilombudsmannen!

  18.02.2013
  Sivilombudsmannen gir NFU medhold i sak om redukjson av tjenestetilbud.
  NFU får støtte fra Sivilombudsmannen!
 • Full forvirring? Om debatten rundt tidlig ultralyd og Down syndrom

  18.02.2013
  Jeg er far til en gutt som har Down syndrom (DS). Det å få et barn med DS viste seg å være noe helt annet enn det jeg på trodde på forhånd. Jeg trodde DS var en stor ulykke for både barn og foreldre. Mer feil er det ikke mulig å ta.
  Les hele innlegget på neitilsortering.no
 • Sier nei til stort dagsenter

  18.02.2013
  NFU Østfold er i mot planene om å bygge et stort dagsenter på Båstadlund. De vil ha mindre enheter til det beste for de som skal bruke dagsenteret.
  Sier nei til stort dagsenter
 • Viktig møte for NFU

  15.02.2013
  NFU hadde et to timers møte med sentrale politikere fra Arbeiderpartiet. Tema for møtet var den kommende stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemning.
  Viktig møte for NFU
 • Finlands mørke statistikk

  29.01.2013
  Finland er i verdenstoppen i lesing, matte og naturfag – og på å plassere elever utenfor. Nå har landet endret loven for å få dem inn igjen, skriver Utdanningsnytt.no.
  Finlands mørke statistikk
 • NFU har fått nye nettsider

  23.01.2013
  NFUs nye nettside er nå klar. NFUs administrasjon vil gjerne ha tilbakemelding fra våre lesere på innhold og utforming. Ris og ros tas i mot med takk.
  NFU har fått nye nettsider
 • Dokumentarprosjektet rett fra hjertet

  10.12.2012
  Rett fra hjertet er et dokumentarprosjekt hvor eldre mennesker forteller personlige historier om kjærlighet, savn, glede og mestring. Stemmer som sjelden blir hørt, uttrykker seg om livets mest sentrale områder.
  Dokumentarprosjektet rett fra hjertet
 • Husbankens logo

  Husbanken har fått nytt regelverk

  28.11.2012
  Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.
  Husbankens regleverk
 • Barnehuset i Ålesund offisielt åpna

  22.11.2012
  - Dette vil bedre tilbudet for barn og psykisk utviklingshemmede som er blitt utsatt for overgrep og som har anmeldt forholdet, sier politimesterne Jon Steven Hasseldal fra Sunnmøre og Arnstein Nilssen fra Nordføre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.
  Barnehuset i Ålesund offisielt åpna
 • Bilde av heftet Opplæringsloven for lokallpolitikere

  Opplæringsloven for lokallpolitikere

  20.11.2012
  Moava har laget et gratis hefte som heter «Opplæringsloven for lokalpolitikere». Det er nå sendt ut til samtlige kommuner i Norge. Heftet kan også være nyttig for skoleansatte og foreldre.
  Opplæringsloven for lokallpolitikere
 • Jeg svarte på en drøm

  30.10.2012
  Marte har en drøm i livet; å jobbe som profesjonell skuespiller. Men hvem har rett, og ikke minst mulighet, til å følge sine drømmer i dagens samfunn?
  Jeg svarte på en drøm
 • Spørsmål om senabort utløste verbalt bikkjeslagsmål

  16.10.2012
  Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, anklaget Høyre for å tvinge kvinner til å bære frem fostre uten hjerne. Høyres nestleder, Bent Høie, hevder at Helga Pedersen driver med løgn og verken kjenner Høyres politikk eller dagens abortlov.
  Spørsmål om senabort utløste verbalt bikkjeslagsmål
 • Ny sending fra Empo tv

  15.10.2012
  Empo tv var tilstede på NFUs landsmøte og filmet. Her kan du se resultatet.
  Empo tv på NFU landsmøte
 • Del din BPA-historie

  09.10.2012
  Har du Borgerstyrt personlig assistanse? Uloba er ute etter din historie om hverdagen med og uten BPA.
  Del din BPA-historie

Tips noen om siden