Spørsmål om senabort utløste verbalt bikkjeslagsmål

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, anklaget Høyre for å tvinge kvinner til å bære frem fostre uten hjerne. Høyres nestleder, Bent Høie, hevder at Helga Pedersen driver med løgn og verken kjenner Høyres politikk eller dagens abortlov.

I Høyres forslag til partiprogram står det at partiet vil «Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium». I praksis vil dette måte gjøres ved en tilføyelse i abortlovens § 2c som sier at abort kan innvilges etter 12. uke dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». Denne bestemmelsen medfører at ved påvisning av Down syndrom og andre trisomier, ryggmargsbrokk mm. er grensen for selvbestemt abort i realiteten 18. uker.

I takt med den revolusjonerende utviklingen innen fosterdiagnostikk, er det stadig flere tilstander som kan påvises og langt flere vil komme. NFU har gjennom alle år protestert på at f.eks. Down syndrom er en «alvorlig sykdom».

Under trontaledebatten hevdet nestlederen i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, at Høyre vil tvinge gravide til å bære frem fostre uten hjerne.
- Blank løgn fra Arbeiderpartiets parlamentariske leder, sa Bent Høie fra Stortingets talerstol. Det hører med til historien at Høyres nestleder, Bent Høie, er leder i Høyres programkomite som har foreslått innstrammingen i grunnlaget for senaborter.

Debatten fortsatte med innlegg på NRK sine debattsider. Helga Pedersens grove abortløgner, var overskriften til et innlegg av Bent Høie (H) og Sonja Sjøli (H) på NRK sine debattsider. Allerede etter fire timer, hadde Helga Pedersen lagt ut tilsvar på NRK sine debattsider under overskriften: Høyre angriper abortloven.

NFU verdsetter at Høyre har fått et nasjonalt politisk fokus på grunnlaget for senaborter. Med dagens praktisering av abortloven, er også tilstander som en kan leve et langt og lykkelig liv med definert som «alvorlig sykdom». NFU mener det er på høy tid med en innstramming. Verken utviklingshemning, funksjonsnedsettelse eller diagnose er i seg selv tilstrekkelig som abortgrunnlag.

NFU sine holdninger bygger på vårt prinsipp nr. 2 som sier at mennesker med utviklingshemning har en likeverdig rett til liv.