Politikere som taler NFU sin sak

Vi har mange positive og få negative erfaringer med nasjonale politikere. Her presenteres personer som har utmerket seg med å fremme våre saker.

Tips noen om siden