Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heia Høie!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!

I en kronikk i Aftenposten skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Derfor kommer vi til å sette ned et utvalg som skal se på tvangsregelverket og foreslå modernisering. Utvalget skal vurdere om vi bør ha ett felles regelverk for tvang som skal gjelde alle pasientgrupper og diagnoser. Viktigst av alt: Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser."

NFU har lenge arbeidet for å nedsette et slikt utvalg. Dagens regulering av bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i stor grad et resultat av forhold som ble avdekket under institusjonstiden og i forbindelse med nedleggelsen av institusjonsomsorgen. Etter at vi fikk lovverket om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning, har vi fått diskrimineringslovgivning og menneskerettslige forpliktelser som ikke inngår i tvangslovverk