Ny rapport om helse og omsorgstjenester

Personer med utviklingshemnings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Temaet for denne rapporten er personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Helsedirektoratet håper at rapporten kan være til nytte for kommuner, helsemyndigheter og andre som har interesse for kunnskap om personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester.

16 mai 2017

Tips noen om siden