Nord universitet

Studietilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming

Nord Universitet har utarbeidet et studietilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Kommer finansieringen på plass, vil studiet starte opp høsten 2018.

Studietilbud ved Nord Universitet tilrettelagt for personer med utviklingshemming

Vi har arbeidet med å planlegge et studietilbud på 60 studiepoeng som skal gå over to år og det ser nå ut til at det vil bli en realitet med oppstart høsten 2018. Vi vil vite dette sikkert før nyttår.

Studiet har tittelen Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis. Det er fire emner eller kurs som inngår i studiet:

  1. Selvbestemmelse i teori og praksis
  2. Samfunn, likemannsrollen og det å representere andre
  3. Forskning og medforskerrollen
  4. Arbeid, aktivitet og deltakelse

Det vil være samlingsbasert undervisning. Det vil si at det undervises i tre samlingsuker på høsten og tre uker i vårsemestret over to år. Det er lagt opp slik at man kan være i jobb ved siden av studiet og så søke permisjon for de ukene man er på samling. Det vil være noe praksis knyttet til kursene 2,3 og 4.

Undervisningen vil være i Bodø på fakultet for samfunnsfag. Om man kommer fra andre steder i landet kan man leie studenthybel i bygning som ligger vegg i vegg med universitetet. Hvis man trenger hjelp i dagliglivet må man ha assistanse med seg.

Leder og emneansvarlig for kursene 1 og 2 vil være dosent Gunn Strand Hutchinson, fakultet for samfunnsfag, Nord Universitet. Emneansvarlig for kursene 3 og 4 vil være dosent Oddbjørn Johansen, fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet. Studiet er tilrettelagt for personer med utviklingshemming og undervisning, tilrettelegging av pensum og eksamensformer vil ta hensyn til det.

19 november 2017

Tips noen om siden