Oppslag fra bt.no

Utviklingshemmede tapte anbud

De siste fire årene har mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser ved Hardanger AKS produsert all mat for institusjoner, bofellesskap og hjemmeboende i Kvam. Nå blir dette slutt. Hardanger AKS tapte anbudskonkurransen.

Hardanger AKS har investert i kjøkkenutstyr, leid lokaler, ansatt kokker og lært opp personalet. Nå er produksjonen oppe i 71.000 middager årlig. De ti på kjøkkenet er en blanding av ordinært ansatte, psykisk utviklingshemmede, unge på arbeidstrening og flyktninger som trenger arbeidstrening, skriver bt.no.

Steinar Langenes, daglig leder i Hardanger AKS, sier til bt.no at han frykter tapet av middagskontrakten skal knekke virksomheten. Investeringene i produksjonskjøkken har vært et tungt løft.

Jens Petter Gitlesen

21 august 2017

Tips noen om siden