Faksimile av Adresseavisa

Faksimile av Adresseavisas omtale

Krever at Trondheim rydder opp

NFU Trondheim kommune har i en årrekke redusert omfanget av tjenester. Det nasjonale tilsynet med kommunen avdekker alvorlige lovbrudd. Nå krever helse- og omsorgsminister Bent Høie at også Trondheim kommune følger lovverket.

NFU Trondheim lokallag har slitt med Trondheim kommune siden rundt 2008. Budsjettene på tjenesteområdet er stort sett uendret, men antallet tjenestemottakere har økt fra rundt 300 til omtrent 550. Når stadig flere skal dele den samme kaken, blir det stadig mindre stykker på den enkelte.

Det nasjonale tilsynet med Trondheim kommune i 2016, avdekte at tilbudet nå var blitt ulovlig lavt. Blant annet påpeker Fylkesmannen at bemanningen i bofellesskapene er for lav og at enkeltvedtakene om tjenester er for generelle og ikke tar utgangspunkt i tjenestemotakers behov.

Stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H) som er i fra Trondheim, reagerte på tilsynsrapporten og stilte spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie og hva statsråden ville gjøre for å sikre tjenestene.

- Jeg er bekymret for om Trondheim som en stor kommune legger godt nok til rette for at utviklingshemmede skal få det tilbudet de har krav på, sa Jenssen til Adresseavisen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presiserer at Regjeringen arbeider for en omsorgstjeneste hvor brukeren står i sentrum. Statsråden viser til en rekke tiltak som regjeringen har iverksatt for å sikre bedre levekår for mennesker med utviklingshemming. 

- Regjeringen legger til grunn at ledelsen i kommunen iverksetter tiltak for å sikre at kommunen tar ansvar for å korrigere påviste lovbrudd, skriver Høie.

Nå gjenstår det å se omledelsen i Trondheim kommune iverksetter de nødvendige tiltakene. Forholdene er verken nye eller ukjente for ledelsen. NFU Trondheim lokallag har påpekt dem i ti år.

Faren er overhengende for at Trondheim kommune vil forsøke å skrive seg ut av situasjonen. Kommunen kan skrive et tilforlatelig brev til Fylkesmannen og vise til faglig forsvarlighet, planer og prosedyrer. Slikt forblir lett noen ord på et papir. Skal en bedre forholdene, må en ta problemet ved roten, –det må utarbeides klare og detaljerte enkeltvedtak som gir de individuelt tilrettelagte tjenestene som lovverket pålegger kommunen. Deretter må en øke bemanningen slik at vedtakene kan følges opp.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden