Ønsker SV et inkluderende samfunn?

Toril Heglum og Trine Fissum meldte seg ut av SV i protest mot partiets standpunkt til tidlig ultralyd. Nå har de skrevet til sine venne på landsmøtet.

Spesielt reagerer Toril Heglum og Trine Fissum på forslaget til landsmøteuttalelse om fosterdiagnostikk og tidlig ultralyd (se uttalelse U29, side 41):

«Vi kan ikke pålegge kvinner å være fødemaskiner for å realisere visjonen om mangfoldsamfunnet.»

Som feminister mener vi SV burde vise solidaritet overfor alle kvinner – ikke bare majoritetskvinnene som gjerne er hvite, heteroseksuelle uten identifiserte funksjonsnedsettelser. Uttalelsen er en hån mot oss som av ulike grunner er utenfor normen, vi skulle visst helst ikke vært født, skriver Toril Heglum og Trine Fissum.

Les hele innlegget til Toril Heglum og Trine Fissum på neitilsortering.no

Jens Petter Gitlesen  

Tips noen om siden