Utdanningsnytt.no

Etterlyst bedre oversikt i 20 år

Helt siden 1990-tallet er det varslet om dårlig oversikt over elever som har fast tilhørighet i spesialavdelinger og spesialskoler. – Fortsatt er dette mangelvare, sier førsteamanuensis Kjell-Arne Solli til Utdanningsnytt.no.

Av Jens Petter Gitlesen

Solli utarbeidet i 2004 en «Kunnskapsstatus om spesialundervisningen» på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, hvor han skrev at det vil «være viktig med en nærmere analyse av inkluderingsideologiens teori og praksis. Fører en inkludering med manglende ressurser og kompetanse til at enkelte elever med særlig behov usynliggjøres eller blir utsatt for interne utskillingsmekanismer?»

 

- Omfang og innhold av tilbudet til elever i kommunale spesialklasser eller spesialskoler er ikke fanget godt nok opp i den datainnsamling som har vært gjennomført siden 1990-tallet. I utredninger og meldinger om spesialundervisning har egne skoler og klasser for spesialundervisning fått en kort omtale uten at det er blitt nærmere fulgt opp, sier Solli.

Les omtale og intevju i Utdanningsnytt.no.

Se Utdanningsnytt.no sin samlesider om spesialavdeling, spesialundervisning og segregering.

2 mars 2013

Tips noen om siden