Foto av SV-politiker Signe Svendsen

Menneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes

Hvorfor lar vi oss provosere av foreldre i India som velger abort når de får vite at fosteret deres er av hunkjønn? Spøsmålet ble stilt av Signy Svendsen på landsmøtet til SV i ultralyddebatten.

- Barn av begge kjønn har samme menneskeverd; de er verdifulle i kraft av å være mennesker. Menneskeverdet blir ikke større eller mindre på grunn av kjønn. Menneskeverdet varierer heller ikke med egenskaper, sykdommer, lyter eller prestasjoner. Menneskeverdet er fullt og helt og kan ikke graderes. Det er grunnlaget for likeverd mellom alle mennesker, sa Signy Svendsen.

Les mer på neitilsortering.no

 

Jens Petter Gitlesen

24 mars 2013

Tips noen om siden