Tilgjengelighet koster lite

Kommunal- og regionaldepartementet har beregnet merkostnaden med å bygge tilgjengelige boliger. Merkostnaden viser seg å være svært lav.

12 mars 2013

Tips noen om siden