Fotografi av Bent Høie

FOTO: Thomas Moss

Styrekåte kommuner må tuktes

Bent Høie (H) er glad for at regjeringen vil gi funksjonshemmede rett til brukerstyrt personlig assistent. Men frykter at gjerrige og styringskåte kommuner fortsatt kan ødelegge, skriver Stavanger Aftenblad.

Bent Høie sin frykt er velbegrunnet. Nettopp derfor er det særdeles viktig at vi får en definisjon av hva brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er. NFU har erfart at mange kommuner er svært dyktige til å beskrive hva (BPA) ikke er.

Alexander Isaksen i Hammerfest hadde BPA. Han likte å se fotballaget Tromsø sine hjemmekamper, men det kunne han ikke. Kommunen tillot ikke assistenten å reise utenfor kommunegrensene.

Det finnes kommuner som tilbyr en BPA-ordning som en "slipper" å administrere selv.  Ulempen med slike ordninger er at de har fjærnet det viktigst kjennetegnet med ordingen slik at BPA-ordningen slett ikke er en BPA-ordning, men privatiserte kommunale omsorgstjenester. En kan saktens diskutere for å mot privatisering, men kommunale omsorgstjenester blir ikke BPA uansett hvor mye de privatiseres.

Norsk standard har utviklet en kontrakt for brukerstyrt personlig assistanse. Det er ingen grunn til at standarden ikke skal benyttes i definisjonen av BPA.

Les intervjuet med Bent Høie i Stavanger Aftenblad

 

Jens Petter Gitlesen

23 mars 2013

Tips noen om siden