Bilde av fengselsceller

Fengslet i eget hjem

I Rosehagen bofellesskap er hjemmet til to personer med utviklingshemning omgjort til noe som minner om et fengsel.

Vinduene på bygget er spikret igjen med kryssfinérplater, hagen er innegjerdet og porten er låst, skriver Bergens Tidende.

Arbeidstilsynet fant forholdene så graverende at de ga Bergen kommune fem dagers frist til å rette opp manglene. Er det ikke på plass i dag, risikerer kommunen at Arbeidstilsynet stenger bofellesskapet. Arbeidstilsyndet ivaretar de ansattes interesser, men hvor er myndighetene som skal ivareta beboernes interesser?

Les mer om saken i bt.no

Jevnlig dukker det opp saker som viser at rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning er under enhver kritikk. Det er påfallende at den manglende rettsikkerheten og rettssituasjonen ikke er omtalt i stortingsmeldingen om levevilkårene til mennesker  med utviklingshemning.

I tilsyn med bruken av tvang og makt, avdekkes lovbrudd i ca. 75% av tilfellene. Det finnes ingen inspeksjon av landets bofellesskap. Mange av dem er såpass lukkede systemer at det er umulig for utenforstående å få innsyn i dem.

Les stortingsmelding 47 (2012-2013) – Frihet og likeverd

Jens Petter Gitlesen

1 juli 2013

Tips noen om siden