Når skal jeg flytte hjemmefra

Rapport fra NIBR om erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemning. Prosjektet er støttet av Extrastifltelsen og NFU.

Rapporten setter søkelys på hvilke hindringer og muligheter som møter familier med utviklingshemmede i prosessen rundt det å skaffe bolig. Undersøkelsen er basert på intervjuer med foreldre samt casestudie av seks kommuner med vekt på planlegging og boligtildeling.

Her kan du lese rapporten

Tips noen om siden